De werking van de meest gebruikte metaaldetector is gebaseerd op het principe van elektromagnetische inductie. In zijn eenvoudigste vorm bestaan de dergelijke detector uit twee spoelen. Door de ene spoel, de oscillator, vloeit een hoogfrequentie wisselstroom die een wisselend magnetisch veld genereert. Dit veld zal in een metalen voorwerp dat zich op niet al te grote afstand in de bodem bevindt een elektrisch stroompje induceren, de zogenaamde wervelstroom (foucaultstroom of eddy current). Deze stroom genereert weer een wisselend magnetisch veld dat door de ander spoel, de magnetometer, wordt gedetecteerd en aldus de aanwezigheid van het metalen voorwerp verraadt in de vorm van een lichtsignaal of een pieptoon.

Metaaldetectoren worden niet alleen gebruikt voor het opsporten van metalen bodemschatten. Ze worden ook op ruime schaal industrieel toegepast, bijvoorbeeld als detectiemiddel bij transportbanden, als sensor bij de besturing van verkeerslichten en in controlepoorten op luchthavens.

metaaldetector

Bronnen:
Prof. dr. Gert den Ouden, Faculteit Technische Materiaalwetenschappen, Technische Universiteit Delft

Over het algemeen wordt de stad Longyearbyen op het Noorse eiland Spitsbergen als de meest noordelijke stad gezien. Deze stad ligt op zo’n graden 78 graden noorderbreedte, en heeft rond de 2000 inwoners. De stad heeft een aantal records op zijn naam staan.

Zo bevinden de meest noordelijke kerk, het meest noordelijke museum, de meest noordelijke pinautomaat, de meest noordelijke universiteit en de meest noordelijke commerciële luchthaven zich allemaal in Longyearbyen. Ook heeft Longyearbyen het meest noordelijke luxe restaurant. Dit restaurant heeft een van de grootste wijnkelders van Europa, met zo’n 20.000 flessen wijn.

Een hele stad op zo’n hoge breedtegraad brengt wel een aantal praktische problemen met zich mee, problemen waarmee je in een andere stad niet zo snel te maken zult krijgen. Zo mag er bijvoorbeeld niemand begraven worden in Longyearbyen. Het is er namelijk zo koud dat stoffelijke resten er nooit vergaan. Voor een begrafenis moet je dus naar het vasteland.

Een ander probleem zijn de ijsberen die in het gebied leven. Ze zijn aardig nieuwsgierig, en soms hongerig. Als je de stad verlaat moet je dan ook een geweer bij je hebben. Mensen met een groot jachtgeweer op hun rug zijn geen ongewoon gezicht in de stad. Maar de geweren mogen niet mee naar binnen. Mocht je dat vergeten zijn, dan hangen er overal bordjes: ‘Alle ijsberen in deze winkel zijn al dood, gelieve Uw wapen bij het personeel achter te laten’. Ook lopen er wilde rendieren door de straten! Gelukkig heb je daarvan niet zoveel te vrezen.

Bronnen: ‘Dagny’

http://www.johnnyjet.com/2012/04/12-facts-you-never-knew-about-longyearbyen-the-worlds-northernmost-city/

http://en.wikipedia.org/wiki/Northernmost_cities_and_towns

http://en.wikipedia.org/wiki/Northernmost_settlements

http://en.wikipedia.org/wiki/Longyearbyen

Over benzine wordt belasting betaald. Dit wordt benzine-accijns genoemd. Deze belasting is uiteraard per land verschillend. In Nederland is ongeveer 2/3 van de benzineprijs belasting (btw + accijns). Hieronder een lijstje met de hoogte van de accijns op benzine.

Land

(2007)

Benzine-accijns €

(euro ongelood, per liter)

Top-5

1)Turkije

0,75

2)Verenigd Koninkrijk

0,71

3)Nederland

0,68

4)Duitsland

0,66

5)Zuid-Korea

0,62

Laagste vijf

1)Verenigde Staten

0,09

2Canada

0,17

3)Nieuw-Zeeland

0,22

4)Australië

0,23

5)Griekenland

0,33

Bron: oeso

Nederland zit met de benzine-accijns hoog vergeleken met andere industriële landen. Alleen in Turkije en Groot-Brittannië is deze heffing hoger, blijkt uit gegevens van negentwintig landen die zijn aangesloten bij de Oeso.

Vergeleken met de Verenigde Staten, het land met de laagste accijnsheffing op benzine, is de Nederlandse benzine-accijns ruim zeven keer zo hoog.

De verschillen tussen Nederland, Duitsland en België zijn relatief klein.

Met de accijns op diesel is Nederland een middenmoter. De heffing van 37 cent in 2007 was goed voor een elfde plaats bij de industriële landen. Groot-Brittannië had afgelopen jaar de hoogste dieselheffing van de Oeso-landen.

De verhoging van de dieselaccijns per 1 juli zorgt er wel voor dat het Nederlandse tarief boven de veertig cent per liter komt te liggen. Op basis van de ranglijst in 2007 zou Nederland dan op de negende plaats komen bij de industriële landen.

Waar wel rekening mee gehouden moet worden is dat de hoogste accijns niet direct wil zeggen dat dat land ook de hoogste benzineprijs heeft. Er worden nog meer kosten berekend waaronder BPM en belasting. Als er puur naar de benzineprijs gekeken wordt dan staat Nederland op de vijfste plaats.

Zie ook:
Welk land heeft de duurste benzine?
Een vat olie is weer in prijs gedaald, maar is dit wel te merken aan de benzineprijs?

Bronnen:
http://www.z24.nl/bedrijven/transport_vervoer/article175517.ece/Benzine-accijns__Nederland_in_top3.html

De Nijl is met een lengte van 6695 km de langste rivier van de wereld. Het is de belangrijkste rivier in Egypte, dat wel ‘het geschenk van de Nijl’ wordt genoemd.

De Nijl ontspringt als Blauwe Nijl in Ethiopië in het Tanameer en als Witte Nijl in het Victoriameer. Het meer bevindt zich tussen de drie landen Oeganda, Kenia en Tanzania. De Witte Nijl stroomt vervolgens vanuit hier via Soedan, waar de beide takken bij de hoofdstad Khartoem samenkomen. Daarna stroomt de rivier door Egypte naar het noorden, om ten slotte in een ruime delta uit te monden in de Middellandse Zee.

Er is al lange tijd verschil in mening geweest of de Nijl wel echt de langste rivier ter wereld. Het schijnt namelijk dat de Amazone Rivier 6800 km is. Qua volume was de Amazone altijd al de nummer 1, echter dacht iedereen dat de Nijl altijd de langste rivier was, onderzoeken zetten hier echter vraagtekens bij.

De meerderheid van de gezaghebbende geografische instanties beschouwen de Amazone als de op een na langste rivier ter wereld. De lengte van de Amazone is echter door verschillende geografen vastgesteld, waarvan de resultaten tussen de 6259 km en 6800 km liggen. Omdat de resultaten van de verschillende metingen van de Afrikaanse rivier de Nijl tussen de 5499 km en 6695 km liggen, beschouwt een kleine minderheid de Amazone als de langste rivier ter wereld. De verschillen tussen deze metingen zijn dikwijls het resultaat van verschillende definities.

In juni 2007 beweerden enkele Braziliaanse wetenschappers dat de bron van de Amazone in het zuiden van Peru ligt en niet in het noorden van Peru, waardoor de Amazone een lengte zal hebben van 6800 km. Wanneer deze bewering door de meerderheid van de gezaghebbende instanties wordt overgenomen zal de Amazone de langste rivier ter wereld zijn.

de nijl

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nijl
http://news.nationalgeographic.com/news/2007/06/070619-amazon-river.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amazone_(rivier)#Discussie_over_de_lengte

Omdat een Savoye, Victor Emanuel II, in 1861 de eerste koning van Italië werd, is de geschiedenis van Turijn sterk verbonden met de Italiaanse eenwording, de Risorgimento. Turijn was tot 1865 zelfs de eerste hoofdstad van het verenigde Italië.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Turijn_%28stad%29

Als het gaat regenen, kunnen er enorme vloedgolven ontstaan tot wel twaalf meter hoog. Veel mensen verwachten dit niet en kunnen niet meer vluchten. Zo zijn er op deze manier in één weekend in 1995 meer dan 300 vakantiegangers omgekomen in de Sahara.

Gemiddeld schijnt er in de Sahara net zoveel regen te vallen als in Groningen.

sahara

Het valt je misschien weleens op dat fietspaden soms bestaan uit rood asfalt. Waarom is dit gedaan en wanneer is hier mee begonnen?

Het eerste rode fietspad werd rond 1980 in Tilburg aangelegd. Toen was het vrij gebruikelijk dat er gele betontegels of zwart asfalt werd gebruikt. Echter, het bleek dat de fabrikanten niet veel meer rekenden voor de kleur rood. Aangezien rood door de Ruimtelijke Ordening niet als minder veilig werd beoordeeld is hiervoor gekozen. Ondertussen is men eraan gewend dat fietspaden en fietsstroken rood zijn.

fietspad rood

Bron: Quest 08/2013 – Wikipedia

We hebben al veel verschillende planeten ontdekt in ons zonnestelsel. Hier een uitgebreid overzicht van de 8 verschillende planeten.

planeten

Mercurius
Sinds 24 augustus 2006 werd Pluto niet meer tot een planeet gerekend, maar een dwergplaneet. Hierdoor is Mercurius nu de kleinste planeet. Met een diameter van 4879 km is hij nog niet eens anderhalf keer zo groot als onze maan. Met een omlooptijd (tijd van één rondje om de zon) van 87.97 dagen, is Mercurius ook de snelste planeet. Tevens is Merciurius de binnenste planeet, want het ligt het dichtste bij de zon (57.910.100km).

Venus
Vaak wordt venus beschreven als de plaats die het meest op de hel lijkt. Venus heeft namelijk de dichtste atmosfeer van alle planeten. De druk is bijna 100 keer die aan het aardoppervlak. De gassen in zijn atmosfeer veroorzaken een broeikaseffect dat de temperatuur aan het oppervlak tot 480 graden opstuwt en is hiermee dus de heetste planeet. Venus is ook de helderste planeet die vanaf de aarde met het blote oog te zien is. Op de zon en de maan na is Venus, die magnitude -4,4 kan bereiken, zelfs het helderste object aan de hemel.

Aarde
De aarde is de planeet met de grootste dichtheid. De omlooptijd van de aarde is 365.25 dagen.

Mars
Mars is de meest aardachtige planeet. Met zijn oppervalktetemperatuur tussen -140 en +20 graden en zijn daglengte van 24.6 uur lijkt Mars de planeet die het makkelijkst is te koloniseren. Omdat de atmosfeer geen zuurstof bevat, moet men echter een ruimtepak dragen. Sommige onderzoekers hebben gesuggereerd om de huidige atmosfeer zodanig te veranderen dat de mens er met een minimale bescherming zou kunnen rondlopen.
Mars is ook de planeet met de hoogste berg (Olympus Mons) in het zonnestelsel, met de top 25 km boven de basis. De omlooptijd van mars is 686.98 dagen.

Jupiter
Jupiter is de grootste planeet in ons zonnestelsel. Met een evenaar van 143.884 km en een polaire diamter van 133.708 is zijn massa 317,83 keer die van de aarde. Jupiter heeft ook de kortste rotatietijd: één dag op Jupiter duurt slechts 9 uur, 55 min. en 30 sec. De omlooptijd van Jupiter is 11,86 jaar.
Het schijnt dat Jupiter wel een zeer belangrijke functie heeft binnen ons zonnestelsel. Omdat hij zwaarder is dan alle andere planeten tezamen is hij een belangrijke component van het massa-evenwicht van het zonnestelsel. Door zijn gewicht stabiliseert hij de planetoïdengordel; zonder Jupiter zou iedere 100.000 jaar een planetoïde uit de planetoïdengordel de aarde treffen en hierdoor zou leven op aarde ernstig belemmerd zo niet onmogelijk worden. Ook andere objecten dan kometen worden door Jupiter weggevangen. Er wordt daarom tegenwoordig gedacht dat de aanwezigheid van een Jupiterachtige planeet in een zonnestelsel wel eens een voorwaarde kan zijn voor de ontwikkeling van leven in een zonnestelsel.

Saturnus
Saturnus is de lichtste planeet van het zonnestelsel, omdat het voornamelijk bestaat uit waterstof en helium. Hierdoor is Saturnus zelfs lichter dan water. Alle gasplaneten uit ons zonnestelsel vertonen een systeem van ringen, maar dat is pas in einde van de 20e eeuw ontdekt. Het ringensysteem van Saturnus is verreweg het opvallendste en ook al veel eerder waargenomen. De omlooptijd van Saturnus is 29,45 jaar.

Uranus
Uranus heeft de grootste ashelling van alle planeten in ons zonnestelsel. Zijn rotatieas is 97,68 graden gekanteld, dus ligt vrijwel in het baanvlak. De oorzaak van deze kanteling is onbekend. Volgens één theorie zou Uranus tijdens zijn ontstaan zijn getroffen door een object ter grootte van de aarde en zou de rotatieas door het geweld van de inslag over een grote hoek zijn gedraaid. De omlooptijd is 84,07 jaar.

Neptunus
Neptunus is, sinds de verdwijning van Pluto als planeet, de verste planeet in ons zonnestelsel. Hij staat op een afstand van 4.5 miljard km van de zon en heeft een omlooptijd van 164,79 jaar. Neptunus heeft ook de snelste winden in het zonnestelsel. Er zijn winden gemeten in 1989 met snelheden van 2400 km/uur.

Pluto
Pluto hoort niet meer in dit lijstje thuis, omdat het officieel geen planeet meer is, maar een dwergplaneet. Op 24 augustus 2006 werd tijdens een bijeenkomst van de Internationale Astronomische Unie in Praag, Tsjechie, besloten om Pluto zijn planeetstatus te ontnemen. Voortaan werd hij dwergplaneet genoemd en daar telt het zonnestelsel nu nog maar acht planeten. Pluto, ontdekt in 1930 door Clyde Tombough (VS), leek aanvankelijk groter dan hij in feite is. Vele satellieten in het zonnestelsel zijn groter. Later onderzoek bracht objecten aan het licht die bijna even groot of groter zijn dan Pluto, maar die geen planeten werden genoemd.

Bronnen:
Guinnes World Records 2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(planeet)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Saturnus_(planeet)

Het gemiddelde salaris. Zitten we er boven of eronder? Het gemiddelde inkomen van Nederland (of eigenlijk het “modale inkomen”) is hier te vinden.

De informatie op deze pagina is verouderd.
Voor up-to-date info over het modaal inkomen klik hier.

Het bruto modale inkomen is volgens het CPB in 2007 €30.000 (vakantietoeslag meegerekend). Per maand is dat ongeveer €2.500,- (bruto). Het brutoloon exclusief vakantietoeslag is €2.315,- bruto per maand. In 2006 was het €29.500. Voor 2008 kunt u onderaan de tabel zien hoeveel het gemiddelde inkomen per Nederlander is. Voor 2009 wordt ongeveer €31.930 geschat.

Hieronder een gedetailleerde tabel met alle gemiddelde bruto-salarissen uit 2005. De totale bevolking bestond toen uit 16.004.000 mensen. In 2008 zijn alle inkomens ongeveer met 4%, ten opzichte van 2005, gestegen.

Gemiddeld inkomen Nederland 2005

Totale bevolking:€18.400
Werkende bevolking:€29.300
Niet-werkende bevolking:€16.200

 

Gemiddeld inkomen niet-werkenden

Bijstandsuitkering:€11.100
Arbeidsongeschikten:€17.600
Pensioenontvangers 65+:€17.600

Voor meer info over het modale inkomen klik hier.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Modaal_inkomen
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70957ned&D1=a&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0,54-68&D6=l&HD=080416-0927&HDR=T&STB=G4

Bloemendaal telt de meeste rijke inwoners van Nederland. Het gemiddeld inkomen van de inwoners van deze gemeente lag 58 procent boven het landelijk gemiddelde. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 2005.

Het CBS stelt dat de inwoners van de gemeenten in Noord-Holland nog altijd relatief rijk zijn en die in Groningen en Friesland naar verhouding arm.

Na Bloemendaal volgen Wassenaar, Blaricum en Abcoude. Het inkomen per inwoner lag in deze gemeenten 43 tot 54 procent hoger dan van de gemiddelde Nederlander. Het is niet de eerste keer dat Bloemendaal de rijkste gemeente van Nederland is. De afgelopen vijf jaar voerde Bloemendaal vier keer de lijst van rijke gemeenten aan.

In de Groninger gemeenten Reiderland, Eemsmond en Pekela wonen de armste Nederlanders. Daar was het inkomen per inwoner 17 tot 22 procent lager dan het landelijke gemiddelde.

Het landelijk gemiddeld inkomen was in 2005 21.000 euro, waarbij de verschillen tussen de gemeenten meestal klein waren. Bij drie van de vier gemeenten was de afwijking minder dan 10 procent van het landelijk gemiddelde, aldus CBS.

Als grote steden komen in het onderzoek Emmen en Enschede als armste uit de bus. Het inkomen ligt daar gemiddeld 12 procent lager. De inwoners van Haarlemmermeer hadden het hoogste inkomen.

De provincie Utrecht was de koploper op de inkomenslijst. Voor alle gemeenten in deze provincie lag het gemiddeld inkomen (ruim) boven het landelijk gemiddelde. De enige uitzondering hierop was de gemeente Veenendaal

Zie ook:
Gemiddeld inkomen Nederland

Bronnen:
http://www.brabantsdagblad.nl/algemeen/bdbinnenland/2763008/Bloemendaal-is-rijkste-gemeente.ece