We hebben al veel verschillende planeten ontdekt in ons zonnestelsel. Hier een uitgebreid overzicht van de 8 verschillende planeten.

planeten

Mercurius
Sinds 24 augustus 2006 werd Pluto niet meer tot een planeet gerekend, maar een dwergplaneet. Hierdoor is Mercurius nu de kleinste planeet. Met een diameter van 4879 km is hij nog niet eens anderhalf keer zo groot als onze maan. Met een omlooptijd (tijd van één rondje om de zon) van 87.97 dagen, is Mercurius ook de snelste planeet. Tevens is Merciurius de binnenste planeet, want het ligt het dichtste bij de zon (57.910.100km).

Venus
Vaak wordt venus beschreven als de plaats die het meest op de hel lijkt. Venus heeft namelijk de dichtste atmosfeer van alle planeten. De druk is bijna 100 keer die aan het aardoppervlak. De gassen in zijn atmosfeer veroorzaken een broeikaseffect dat de temperatuur aan het oppervlak tot 480 graden opstuwt en is hiermee dus de heetste planeet. Venus is ook de helderste planeet die vanaf de aarde met het blote oog te zien is. Op de zon en de maan na is Venus, die magnitude -4,4 kan bereiken, zelfs het helderste object aan de hemel.

Aarde
De aarde is de planeet met de grootste dichtheid. De omlooptijd van de aarde is 365.25 dagen.

Mars
Mars is de meest aardachtige planeet. Met zijn oppervalktetemperatuur tussen -140 en +20 graden en zijn daglengte van 24.6 uur lijkt Mars de planeet die het makkelijkst is te koloniseren. Omdat de atmosfeer geen zuurstof bevat, moet men echter een ruimtepak dragen. Sommige onderzoekers hebben gesuggereerd om de huidige atmosfeer zodanig te veranderen dat de mens er met een minimale bescherming zou kunnen rondlopen.
Mars is ook de planeet met de hoogste berg (Olympus Mons) in het zonnestelsel, met de top 25 km boven de basis. De omlooptijd van mars is 686.98 dagen.

Jupiter
Jupiter is de grootste planeet in ons zonnestelsel. Met een evenaar van 143.884 km en een polaire diamter van 133.708 is zijn massa 317,83 keer die van de aarde. Jupiter heeft ook de kortste rotatietijd: één dag op Jupiter duurt slechts 9 uur, 55 min. en 30 sec. De omlooptijd van Jupiter is 11,86 jaar.
Het schijnt dat Jupiter wel een zeer belangrijke functie heeft binnen ons zonnestelsel. Omdat hij zwaarder is dan alle andere planeten tezamen is hij een belangrijke component van het massa-evenwicht van het zonnestelsel. Door zijn gewicht stabiliseert hij de planetoïdengordel; zonder Jupiter zou iedere 100.000 jaar een planetoïde uit de planetoïdengordel de aarde treffen en hierdoor zou leven op aarde ernstig belemmerd zo niet onmogelijk worden. Ook andere objecten dan kometen worden door Jupiter weggevangen. Er wordt daarom tegenwoordig gedacht dat de aanwezigheid van een Jupiterachtige planeet in een zonnestelsel wel eens een voorwaarde kan zijn voor de ontwikkeling van leven in een zonnestelsel.

Saturnus
Saturnus is de lichtste planeet van het zonnestelsel, omdat het voornamelijk bestaat uit waterstof en helium. Hierdoor is Saturnus zelfs lichter dan water. Alle gasplaneten uit ons zonnestelsel vertonen een systeem van ringen, maar dat is pas in einde van de 20e eeuw ontdekt. Het ringensysteem van Saturnus is verreweg het opvallendste en ook al veel eerder waargenomen. De omlooptijd van Saturnus is 29,45 jaar.

Uranus
Uranus heeft de grootste ashelling van alle planeten in ons zonnestelsel. Zijn rotatieas is 97,68 graden gekanteld, dus ligt vrijwel in het baanvlak. De oorzaak van deze kanteling is onbekend. Volgens één theorie zou Uranus tijdens zijn ontstaan zijn getroffen door een object ter grootte van de aarde en zou de rotatieas door het geweld van de inslag over een grote hoek zijn gedraaid. De omlooptijd is 84,07 jaar.

Neptunus
Neptunus is, sinds de verdwijning van Pluto als planeet, de verste planeet in ons zonnestelsel. Hij staat op een afstand van 4.5 miljard km van de zon en heeft een omlooptijd van 164,79 jaar. Neptunus heeft ook de snelste winden in het zonnestelsel. Er zijn winden gemeten in 1989 met snelheden van 2400 km/uur.

Pluto
Pluto hoort niet meer in dit lijstje thuis, omdat het officieel geen planeet meer is, maar een dwergplaneet. Op 24 augustus 2006 werd tijdens een bijeenkomst van de Internationale Astronomische Unie in Praag, Tsjechie, besloten om Pluto zijn planeetstatus te ontnemen. Voortaan werd hij dwergplaneet genoemd en daar telt het zonnestelsel nu nog maar acht planeten. Pluto, ontdekt in 1930 door Clyde Tombough (VS), leek aanvankelijk groter dan hij in feite is. Vele satellieten in het zonnestelsel zijn groter. Later onderzoek bracht objecten aan het licht die bijna even groot of groter zijn dan Pluto, maar die geen planeten werden genoemd.

Bronnen:
Guinnes World Records 2008
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(planeet)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Saturnus_(planeet)