De werking van de meest gebruikte metaaldetector is gebaseerd op het principe van elektromagnetische inductie. In zijn eenvoudigste vorm bestaan de dergelijke detector uit twee spoelen. Door de ene spoel, de oscillator, vloeit een hoogfrequentie wisselstroom die een wisselend magnetisch veld genereert. Dit veld zal in een metalen voorwerp dat zich op niet al te grote afstand in de bodem bevindt een elektrisch stroompje induceren, de zogenaamde wervelstroom (foucaultstroom of eddy current). Deze stroom genereert weer een wisselend magnetisch veld dat door de ander spoel, de magnetometer, wordt gedetecteerd en aldus de aanwezigheid van het metalen voorwerp verraadt in de vorm van een lichtsignaal of een pieptoon.

Metaaldetectoren worden niet alleen gebruikt voor het opsporten van metalen bodemschatten. Ze worden ook op ruime schaal industrieel toegepast, bijvoorbeeld als detectiemiddel bij transportbanden, als sensor bij de besturing van verkeerslichten en in controlepoorten op luchthavens.

metaaldetector

Bronnen:
Prof. dr. Gert den Ouden, Faculteit Technische Materiaalwetenschappen, Technische Universiteit Delft