De slechtvalk (Falco peregrinus) behoort tot de grootste valken. Deze roofvogel staat bekend als de snelst duikende vogel ter wereld. Het dier maakt vanaf grote hoogte steile duikvluchten en bereikt daarbij snelheden tot over de 300 km/h.

slechtvalk

De rijkste mens ter wereld is die persoon waarvan de geldwaarde van al zijn bezit groter is dan van ieder ander mens. Voor de meeste rijken geldt dat een groot deel van hun bezit een aanmerkelijk belang betreft in een of meer ondernemingen. Deze lijst is samengesteld op 5 maart 2008. Bedragen zijn in Amerikaanse dollars.

De steltkuut (Himantopus himantpous) die wijd verspreid in vrijwel geheel Europa voorkomt, evenals in Afrika en Azië, heeft poten van 17-24 cm, wat zo’n 60% is van zijn totale lichaamslengte van 35-40 cm.

De struisvogel heeft de langste poten van alle levende vogels, maar in verhouding tot de lichaamslengte zijn die van de steltkluut het langste van alle levende vogels.

Bronnen:
Guinness World Records 2008

De meest aangename temperatuur voor een ongekleed persoon is 30° Celsius. Bij deze temperatuur straalt het lichaam evenveel warmte uit als het ontvangt. Het gevolg is een uitgebalanceerde temperatuur. De meest comfortabele temperatuur voor een licht geklede persoon is 21-24° Celsius.

netpython
De netpython is de langste slang ter wereld met een maximale lengte tot ongeveer 10 meter. Regelmatig worden er langere exemplaren gerapporteerd, maar nog nooit is een netpython langer dan tien meter wetenschappelijk beschreven.

Vaak is te lezen dat de anaconda de grootste slang is. Dit is gedeeltelijk waar, omdat de anaconda dikker en zwaarder is. Ze worden echter maar ongeveer 8 meter lang.

Eind 2003 werd er in Indonesië een gigantische netpython gevonden. Hij at drie honden per maand, weegt 450 kilo en is bijna 15 meter lang. Bewoners van een dorp op het Indonesische eiland Java hielden het dier gevangen. Indonesische kranten hebben een lokale autoriteit geciteerd die tegenover de pers verklaarde dat de python 14,85 meter lang is en 447 kg weegt. Echter, toen de pers in Indonesië arriveerde en de slang hadden gemeten, bleek hij maar 6.5 meter. “Ik heb geen idee waarom de slang is gekrompen”, gaf een bewaker als commentaar.

Hierdoor is de langste slang ooit gemeten nog steeds een python van tien meter. Die werd in 1912 doodgeschoten op het Indonesische eiland Sulawesi.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Netpython
http://members.home.nl/bstegeman/nieuwsberichten.html#langsteslangkorter

De Driehonderdvijfendertigjarige oorlog (1651-1986) is de naam van een conflict tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en de Scilly-eilanden (bij de zuidwestkust van Engeland). Het conflict vloeide voort uit de Nederlandse inmenging in de Engelse Burgeroorlog.

De zogenaamde “oorlog” duurde 335 jaar zonder dat er een schot werd gevuurd en zou de langste oorlog in de geschiedenis zijn zonder slachtoffers. Hoewel de geldigheid van de oorspronkelijke oorlogsverklaring in twijfel wordt getrokken en er bij de Vrede van Westminster al een einde aan de oorlog zou zijn gekomen, werd in 1986 alsnog een symbolische vrede getekend.

langste oorlog

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Driehonderdvijfendertigjarige_Oorlog

De kortste volledige Nederlandse zin is “u at”.

Een zin is een aantal woorden dat samen een betekenis heeft. Een zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt. Eigenlijk lijkt een zin op een brug. Over een brug lopen mensen en rijden fietsen, auto’s of treinen.

Over de zin loopt een gedachte. Een brug heeft pijlers. Er moeten in elk geval twee pijlers zijn, anders is het geen goede brug! Een zin heeft ook twee pijlers: de ene pijler is de persoonsvorm en de andere pijler is het onderwerp. In elke zin moet een persoonsvorm zitten en een onderwerp. Anders is het geen goede zin.

De persoonsvorm in een zin is een werkwoord. Dat werkwoord is heel belangrijk want dat vertelt wat er gebeurt of wat iemand doet. Het onderwerp is wie er iets doet.

Een enkel woord kan dus nooit een zin zijn. De antwoorden Ga!, U?, Ik, O! en ? zijn daarom onjuist. De kortste zin is dus “u at”.

De kortste oorlog in de geschiedenis is geweest tussen Zanzibar en Engeland in 1896 waarbij Zanzibar zich overgaf in 38 minuten.

Toen de Britsgezinde sultan Hamad bin Thuwaini (1857-1896) overleden was (mogelijk vermoord) na een regering van drie jaar, werd hij opgevolgd door zijn neef sultan Khalid bin Barghash (1874-1927), een minder Brits- en meer Duitsgezinde vorst. Daarbij speelde de voor Zanzibar lucratieve slavernij een rol, die Hamad onder Britse druk trachtte af te schaffen. Omdat Groot-Brittannie zijn invloed in het sultanaat niet wilde verliezen, stelde het land een ultimatum: Khalid moest aftreden en het paleis verlaten.

Als antwoord barricadeerde Khalid zich in het paleis en riep de wacht op hem te beschermen. Op 27 augustus om negen uur ‘s morgens liep het ultimatum af. Op dat moment hadden de Britten een kleine oorlogsvloot bestaand uit drie kruisers en twee kanonneerboten verzameld, bemand met onder andere 150 mariniers en 900 Zanzibari’s. Het commando werd gevormd door schout-bij-nacht Harry Rawson en brigadegeneraal Lloyd Mathews. De bezetting van het paleis bestond uit ongeveer 2800 man: paleiswacht, bewapende burgers en paleisdienaren, die kanonnen en machinegeweren op de Britten richtten.

Om twee over negen werd het vuur geopend met een bombardement op het paleis, dat in brand vloog. In de haven werd het jacht van de sultan tot zinken gebracht, evenals twee kleinere Zanzibarese schepen. Toen de vlag op het paleis was weggeschoten werd het vuren gestaakt, om ongeveer 09.40 uur. Er waren 500 doden en gewonden aan Zanzibarese kant, en slechts een gewonde onder de Britten.

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Zanzibar_War

De kolibrie kan door de zeer snelle vleugelslag (15 tot 80 slagen per seconde, afhankelijk van de grootte van de vogel) in de lucht stil blijven hangen. Door de snelle vleugelslag kan de kolibrie als enige vogel ook achteruit vliegen. Deze manier van vliegen vraagt echter zeer veel energie die verkregen wordt uit de suikers die in de nectar zitten.

kolibire

Er bestaan ook nog “zwaardkolibries”. Deze zijn gekenmerkt door een zeer lange snavel, meestal langer dan hun eigen lichaam.

zwaardkolibrie

De zandtijgerhaai heeft twee baarmoeders. De eitjes komen uit in de baarmoeder. De kindjes die hieruit komen ontwikkelen zichzelf en eten elkaar op. Uiteindelijk blijven er dus meestal maar twee kinderen over, eentje in elke baarmoeder. Dit is een soort kannibalisme onder de dieren en is niet goed voor de voortplanting van de zandtijgerhaai en wordt hierdoor dus redelijk met uitsterven bedreigd.

zandtijgerhaai plaatje

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Grey_nurse_shark