De kolibrie kan door de zeer snelle vleugelslag (15 tot 80 slagen per seconde, afhankelijk van de grootte van de vogel) in de lucht stil blijven hangen. Door de snelle vleugelslag kan de kolibrie als enige vogel ook achteruit vliegen. Deze manier van vliegen vraagt echter zeer veel energie die verkregen wordt uit de suikers die in de nectar zitten.

kolibire

Er bestaan ook nog “zwaardkolibries”. Deze zijn gekenmerkt door een zeer lange snavel, meestal langer dan hun eigen lichaam.

zwaardkolibrie