lift

Liften worden steeds veiliger, vooral liften in woningen of gebouwen. Toch bestaat er nog de geringe kans (vooral bij oudere liften) dat er iets kapot gaat, waardoor de lift naar beneden stort.

Het beste wat je kunt doen is plat op de grond gaan liggen. Bescherm je hoofd en probeer in het midden van de lift te gaan liggen. Dit zorgt ervoor dat de klap zich verspreidt. Als je gewoon staat (wat sowieso al lastig is) zal de kracht van de klap veel heviger zijn.

Sommige mensen zeggen dat springen je leven kan redden. Dit is zeer onwaarschijnlijk, omdat je dan erg goed moet timen wanneer de lift precies neerkomt. Als je dit al goed timed, is het nog maar de vraag of je niet geplet wordt door de lift tijdens de sprong.

In liften van gebouwen zal de klap ook veel minder hard zijn, doordat de luchtdruk die opgebouwd wordt in de schacht als het ware een soort kussen vormt. De lift zal daardoor de laatste meters wat afremmen, wat de overlevingskans nog iets vergroot.

Sommige mensen voelen zich ziek of misselijk in de auto. Dit is een verschijnsel dat zich voordoet wanneer de signalen van het evenwichtsorgaan (dat versnelling en beweging registreert) en de waargenomen horizon niet met elkaar in overeenstemming zijn. Zeeziekte komt bijvoorbeeld voor op zee wanneer een schip over de lengte- en/of breedteas beweegt bij ruwe zee. Ook in andere transportmiddelen komt bewegingsziekte voor – waarbij meestal termen als ‘wagenziekte’, ‘reisziekte’ of meer algemeen ‘bewegingsziekte’ gebruikt worden.

Als je bijvoorbeeld in de auto een boek leest kan het zijn dat je misselijk wordt. Dit komt doordat je ogen de beweging niet meer registreren van buitenaf. Sommmige mensen hebben hier meer last van dan anderen.

Oplossingen voor reisziekte zijn er genoeg. Kijk ten eerst altijd naar buiten, naar de horizon. Over het algemeen geldt ook dat elke handeling, waarbij de persoon met klachten zelf actief de ‘besturing’ overneemt van zijn omgeving, van de boot, of het voertuig de klachten flink kan doen afnemen. De persoon wordt dan feitelijk gedwongen zich beter op de omgeving (horizon) te orienteren en om actief te anticiperen op komende bewegingen (men ziet aankomen dat de boot een golfdal in duikt). Door dit te doen nemen de discrepanties tussen wat het evenwichtsorgaan ‘voelt’, hetgeen de ogen ‘zien’ en de feedback uit de sensoren in de houdingsspieren af en daardoor neemt ook het lichamelijk onwel bevinden af.

Verder kunnen de volgende methodes ook nut hebben:

– Kauwgom kauwen
– Snacks eten / drinken
– Slapen
– Frisse lucht
– Gember

Verder zijn er ook medicijnen tegen reisziekte. Dramamine, Stugeron en Bonine / Antivert.

Volgens de NASA kan het ook helpen om een 3d LCD bril te dragen die een stroboscopische visie van 4 Hz met een pauze van 10 milliseconden creeert.

Over het algemeen hebben kinderen vaker last van reisziekte dan volwassenen: men kan er overheengroeien.

reisziekte

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Reisziekte
http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_sickness

Wolken zijn waterdeeltjes in de lucht. De lucht zit vol met waterdamp. Waterdamp zie je niet. Wanneer warme lucht afkoelt verandert de waterdamp in wolkendruppeltjes. Die zie je wel. Dan worden het witte wolken.
Wolken weerspiegelen het wit van het zonlicht. Waterdruppels kunnen namelijk alle kleuren absorberen. En daarom reflecteren ze alleen de kleur die erop geschenen wordt. Zonlicht is wit, daarom zijn de wolken ook wit.

Wolken zijn natuurlijk niet altijd wit, wolken kunnen ook grijs en donker zijn. Wanneer de wolken donker zijn is er geen zon die op de wolken schijnt. De wolken kunnen dan niet het witte licht reflecteren.

wolken

Bronnen:
http://www.willemwever.nl/antwoord?vraag=jpprrBsHrGmKvKmIohwC

De snelheid van een draaiend helikopterblad ten opzichte van de omringende lucht (de luchtsnelheid) is ruwweg de som van de vliegsnelheid en de snelheid waarmee het blad ronddraait. Bij voorwaartse lucht ligt de luchtsnelheid van het voorwaarts bewegende blad dus hoger dan de snelheid van het blad dat naar achteren beweegt.

De snelheid van een punt op het uiteinde van het blad (de tip) is veel hoger dan de snelheid van een punt bij de wortel van het blad. Bij hoge vliegsnelheden nadert de luchtsnelheid bij de tip van het voorwaarts bewegende blad de geluidssnelheid, waardoor schokgolven kunnen ontstaan.

Tegelijkertijd staat het achterwaarts bewegende blad vrijwel stil ten opzichte van de omringende lucht, waardoor dit blad geen draagkracht meer leert. Om deze situatie te voorkomen vliegen helikopters over het algemeen niet harder dan ongeveer 300 kilometer per uur. Met speciale bladen kun je wel hogere snelheden halen.

helicopter2
‘s Werelds snelste helicopter is van Britse makelij: de Lynx ZB500, die voor militaire doeleinden wordt gebruikt. Tijdens een vlucht boven het Graafschap Somerset, waar de vliegmachines ook worden gemaakt, vestigde een exemplaar van dit type op 11 augustus 1986 het snelheidsrecord voor helicopers: 400, 87 km per uur. De hoog gewaardeerde Lynx helicopters worden nog steeds gebruikt door het Britse leger.

Zie ook:
Als de motor van een helikopter uitvalt, is het nog mogelijk om veilig te landen.

Bronnen:
Floor Pieters, Jasper van der Vorst en Stefan Oerlemans, Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (www.nlr.nl).
http://www.planet.nl/planet/show/id=74127/contentid=146290/sc=650954

Onweersbuien kondigen zich meestal luid en duidelijk aan en ook in de weersverwachting wordt de kans op onweer aangegeven. Meestal word je er dus niet compleet door verrast. Bij onweer is men binnenshuis redelijk veilig, maar het beste is om in een kooi van Faraday te zitten.

Kooi van Faraday

Kooi van Faraday, genoemd naar Michael Faraday, is de benaming voor een kooivormige constructie van elektrisch geleidend materiaal zoals koper of ijzer die er voor zorgt dat statische elektrische velden niet tot binnen de kooi kunnen doordringen. De kooi is wel doordringbaar voor statische magnetische velden zoals het aardmagnetisch veld. De kooi biedt bescherming tegen statische ontladingen zoals bliksem.

In de praktijk wordt de term “kooi van Faraday” tegenwoordig hoofdzakelijk gebruikt voor ruimtes die elektromagnetische straling buitensluiten: elektromagnetisch dode ruimtes. Als vuistregel geldt dat een kooi van Faraday ook ondoordringbaar voor elektromagnetische straling, als de maaswijdte kleiner is dan een tiende van de golflengte van die straling; dit is overigens afhankelijk van de gewenste uitdoving. De golflengte van een magnetron is ongeveer 12 cm en de maaswijdte ongeveer een mm, zodat er een zeer goede afscherming is. Voor het afschermen van een magnetisch veld worden series van gesloten doosjes van mumetaal gebruikt.

Een huis zonder bliksemafleider is geen perfecte Kooi van Faraday. Bij een (nabije) blikseminslag kan de elektrische stroom zich een weg banen langs leidingen en zo elektrische apparaten beschadigen. De elektrische velden tijdens een ontlading kunnen echter zo sterk zijn dat ook niet aangesloten elektronica beschadigd raakt doordat alle geleidende delen als antenne fungeren en hoge spanningen veroorzaken.

Ook een telefoon met vaste aansluiting of kabels van televisies kunnen bliksem geleiden. Elektronische apparatuur kan beschadigd raken en er kan brand ontstaan na een blikseminslag. Het is ook mogelijk dat de bliksem niet inslaat op het huis, maar via de kabels naar binnen komt.

bliksem

Bliksem

Vrijwel alle dingen geleiden stroom beter dan lucht dat doet. Daarom zal de bliksem bij voorkeur via bijvoorbeeld bomen en hoge gebouwen stromen. Ook ijzeren hekwerken zijn goede geleiders.

De blikseminslag veroorzaakt echter ook een gevaar door het potentiaalverschil in de grond. Alle geleidende voorwerpen, zoals een metalen hek maar ook een menselijk lichaam, nemen de stroom uit de grond op en geven hem verderop weer af, doordat ze beter geleiden dan de grond zelf.

Als vuistregel geldt dat de bliksem door een hoog object wordt “aangetrokken” in een gebied met een straal van ca. 1/3 van de hoogte van het object.

In een woestijn zal de bliksem het laagste punt opzoeken. Het zand is namelijk een zeer goede isolator, en de bliksem zal dus het punt opzoeken waar zo min mogelijk zand hoeft te worden doorkruist om bij het grondwater te komen.

Een auto met dak, een gesloten caravan, of zelfs een boot zijn dus goeie plekken om te vluchten als het bliksemt. De boot moet dan wel van metaal zijn en niet van kunststof. In het programma Top Gear heeft men het principe van de kooi van Faraday getest met een Volkswagen Golf. De presentator kon na een inslag van 600.000 volt ongedeerd de auto verlaten.

Binnenshuis zit je ook redelijk veilig, blijf wel uit de buurt van ramen.

Wanneer men buitenshuis verrast wordt door onweer kan men het beste uit de buurt van hoge punten blijven en ook vooral zorgen dat men zelf niet het hoogste punt is.

In het open veld kan men het beste gehurkt en ineengedoken gaan zitten met de voeten tegen elkaar aan. Aangezien bomen de bliksem aantrekken is schuilen onder een boom zeer gevaarlijk. Ook beuken trekken, in tegenstelling tot wat sommige volkswijsheden en weerrijmpjes beweren, de bliksem wel degelijk aan.

Overige weetjes

– Een gewoon stuk ijzer of staal kan in een magneet veranderen, als het door de bliksem geraakt wordt.

– De binnenkant van de bliksem is heter dan de oppervlakte van de zon (die is 5780 K (5507 �C)).

– Om te bepalen hoe ver de bliksem verwijderd is, kan men het aantal seconden tellen tussen het zien van de bliksem en het horen van de donder. Dit aantal gedeeld door drie is ongeveer de afstand in kilometers. Elke drie seconden betekent namelijk een afstand van ongeveer ��n kilometer, omdat het geluid met een snelheid van 343 meter per seconde gaat en het licht je (bijna) meteen bereikt.

Zie ook: Sterven er vissen als in zee de bliksem inslaat?

Bronnen:
http://www.topgear.com/uk/videos/car-lightning
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bliksem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kooi_van_Faraday

Er gaan stemmen op om gloeilampen te verbieden en spaarlampen verplicht te stellen. Er zijn overal reclames over spaarlampen die zogenaamd veel beter voor het milieu zijn en zelfs kostenbesparend zijn voor de consument. In hoeverre is dit waar?

gloeilamp

De voordelen van een spaarlamp weet u zo langzamerhand wel. In reclames word je er mee doodgegooid en op internet is er ook veel milieu websites ook genoeg over te vinden.

Spaarlampen verbruiken minder stroom (en gaan langer mee dan de gloeilamp), maar bij de fabricage wordt veel meer energie en materialen gebruikt dan bij gloeilampen. De onderdelen voor spaarlampen worden in lage lonen landen gemaakt en bij de winning van de grondstoffen gaan mensenlevens verloren, ook kinderen, namelijk bij het winnen van Tantal in Afrika. Het vervoer van de grondstoffen en onderdelen gaat over de hele wereld en kost daarom ook extra energie.

De industrie verdient miljarden aan de handel in spaarlampen, veel meer dan aan gloeilampen. Onder het mom van ‘energie sparen’ laten milieuorganisaties en overheden zich lijmen. Over de hoogfrequente straling van spaarlampen, die risico’s voor de gezondheid met zich meebrengt, wordt helemaal met geen woord gerept. Zoals gewoonlijk, als het erom gaat grof geld te verdienen.

De elektronica en de buis van een spaarlamp zijn chemisch afval en moeten als zodanig afgevoerd en behandeld worden. De buis bevat 5 milligram kwikzilver, een zwaar vergif. Voor de fabricage van de elektronica bestaan strenge regels, maar niet in de lage lonen landen waar ze vervaardigd wordt.

Spaarlampen geven niet alleen licht en warmte af, maar ook een aanzienlijk deel hoogfrequente straling, vergelijkbaar met die van lange- en middengolf radiozenders. De straling, tussen 43 en 51 KHz is gemoduleerd met 100 Hz pulsen. Op het tafelblad onder een spaarlamp is de sterkte ongeveer gelijk aan die van de radiozender Beromenster op 2 kilometer afstand (namelijk 1,5 tot 2,5 V/m). Die radiozender is vanwege gezondheidsproblemen van omwonenden ontmanteld.

spaarlamp

Ook het 50 Hz elektrische veld van spaarlampen is sterker dan van gloeilampen. De laatste geven meer infrarood licht, warmte dus. De warmte die niet door de spaarlampen geleverd wordt, moet in de winter in woningen en kantoren bijgestookt worden.

Bronnen:
http://gigaherz.ch/pages/posts/verbot-fuer-energiesparlampen1187.php
http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/1989/spaarlampen_slecht_voor_milieu_-_geen_sprake_van_energiebesparing

Het is mogelijk dat natuurlijke roodharigen een andere pijnwaarneming hebben dan anderen. Er zijn echter zowel onderzoeken die vonden dat ze gevoeliger waren, als onderzoeken die het tegendeel aantoonden. Er zijn medici die beweren dat roodharigen 20% meer verdoving nodig hebben dan andersharigen. Nieuwe wetenschappelijke onderzoeken zetten echter vraagtekens bij de discussie over de hogere pijngrens; de pijngrens van de gemiddelde roodharige schijnt niet hoger of lager te liggen dan bij iemand met een andere kleur haar.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rood_haar

Onze ogen hebben vanaf de geboorte dezelfde grootte, maar onze neus en oren groeien altijd.

David Blaine heeft een nieuw wereldrecord verbroken op 30 april 2008. De illusionist hield gedurende 17 minuten en 4 seconden zijn adem in.

De stunt van Blaine werd live uitgezonden tijdens de ‘Oprah Winfrey Show’. Blaine hield z’n adem 17 minuten lang in terwijl hij onder water zat. Twee jaar geleden deed Blaine al een soortgelijke poging, maar die poging diende hij te staken toen hij stuiptrekkingen kreeg.

Het vorige record, 16 minuten and 32 seconden, was in handen van de Zwitser Peter Colat.

Bronnen:
http://www.gva.be/nieuws/in_de_rand/default.asp?art=%7B22C35BD3-3CA7-4BDE-A63C-C338BF61EBBE%7D

Op het internet is vaak te lezen dat linkshandigen 10 jaar korter zouden leven dan rechtshandigen. Is dit een fabel of een feit?

Hier is snel antwoord op te geven: het is nog nooit bewezen dat linkshandigen eerder zullen sterven.

linkshandigen schaar

Wat recentelijk wel ontdekt is, is dat linkshandigen meer kans hebben op bepaalde ziektes. Zo bracht een Nederlandse studie uit 2005 aan het licht dat linkshandige vrouwen tot twee keer meer risico lopen op borstkanker dan hun rechtshandige leeftijdgenoten. Ook ziektes als darmkanker (4.6 keer), kanker in het algemeen (1.7 keer) en beroerte (3.7 keer) komen volgens deze studie vaker voor bij linkshandigen. Andere onderzoeken leidden dan weer tot een aantal neurologische vaststellingen, die op hun beurt de overtuiging dat linkshandigen korter leven in de hand werken. Zo werd aangetoond dat niet alleen bepaalde leerstoornissen, zoals dyslexie, maar ook autisme en zelfs schizofrenie vaker voorkomen bij linkshandigen. Linkshandigheid lijkt dus samen te hangen met wat je een zwakker zenuwstelsel zou kunnen noemen. Er zijn ook studies die linkshandigheid in verband brengen met het frequenter voorkomen van een aantal immunologische ziekten, maar die onderzoeksresultaten worden door andere studies dan weer ontkracht.

Op de vraag of linkshandigen vroeger sterven, is er dan ook geen eenduidig antwoord. We kunnen er weliswaar niet omheen dat een aantal recente studies wijzen op een verhoogd risico op een aantal aandoeningen, maar dat je als linkshandige per definitie een kortere levensverwachting hebt, is voorlopig zeker niet bewezen.

Bronnen:
http://www.goedgevoel.be/gg/nl/10/Seks-en-Relaties/article/detail/178992/2008/03/01/Fabel-of-feit-Linkshandigen-leven-korter.dhtml