Onweersbuien kondigen zich meestal luid en duidelijk aan en ook in de weersverwachting wordt de kans op onweer aangegeven. Meestal word je er dus niet compleet door verrast. Bij onweer is men binnenshuis redelijk veilig, maar het beste is om in een kooi van Faraday te zitten.

Kooi van Faraday

Kooi van Faraday, genoemd naar Michael Faraday, is de benaming voor een kooivormige constructie van elektrisch geleidend materiaal zoals koper of ijzer die er voor zorgt dat statische elektrische velden niet tot binnen de kooi kunnen doordringen. De kooi is wel doordringbaar voor statische magnetische velden zoals het aardmagnetisch veld. De kooi biedt bescherming tegen statische ontladingen zoals bliksem.

In de praktijk wordt de term “kooi van Faraday” tegenwoordig hoofdzakelijk gebruikt voor ruimtes die elektromagnetische straling buitensluiten: elektromagnetisch dode ruimtes. Als vuistregel geldt dat een kooi van Faraday ook ondoordringbaar voor elektromagnetische straling, als de maaswijdte kleiner is dan een tiende van de golflengte van die straling; dit is overigens afhankelijk van de gewenste uitdoving. De golflengte van een magnetron is ongeveer 12 cm en de maaswijdte ongeveer een mm, zodat er een zeer goede afscherming is. Voor het afschermen van een magnetisch veld worden series van gesloten doosjes van mumetaal gebruikt.

Een huis zonder bliksemafleider is geen perfecte Kooi van Faraday. Bij een (nabije) blikseminslag kan de elektrische stroom zich een weg banen langs leidingen en zo elektrische apparaten beschadigen. De elektrische velden tijdens een ontlading kunnen echter zo sterk zijn dat ook niet aangesloten elektronica beschadigd raakt doordat alle geleidende delen als antenne fungeren en hoge spanningen veroorzaken.

Ook een telefoon met vaste aansluiting of kabels van televisies kunnen bliksem geleiden. Elektronische apparatuur kan beschadigd raken en er kan brand ontstaan na een blikseminslag. Het is ook mogelijk dat de bliksem niet inslaat op het huis, maar via de kabels naar binnen komt.

bliksem

Bliksem

Vrijwel alle dingen geleiden stroom beter dan lucht dat doet. Daarom zal de bliksem bij voorkeur via bijvoorbeeld bomen en hoge gebouwen stromen. Ook ijzeren hekwerken zijn goede geleiders.

De blikseminslag veroorzaakt echter ook een gevaar door het potentiaalverschil in de grond. Alle geleidende voorwerpen, zoals een metalen hek maar ook een menselijk lichaam, nemen de stroom uit de grond op en geven hem verderop weer af, doordat ze beter geleiden dan de grond zelf.

Als vuistregel geldt dat de bliksem door een hoog object wordt “aangetrokken” in een gebied met een straal van ca. 1/3 van de hoogte van het object.

In een woestijn zal de bliksem het laagste punt opzoeken. Het zand is namelijk een zeer goede isolator, en de bliksem zal dus het punt opzoeken waar zo min mogelijk zand hoeft te worden doorkruist om bij het grondwater te komen.

Een auto met dak, een gesloten caravan, of zelfs een boot zijn dus goeie plekken om te vluchten als het bliksemt. De boot moet dan wel van metaal zijn en niet van kunststof. In het programma Top Gear heeft men het principe van de kooi van Faraday getest met een Volkswagen Golf. De presentator kon na een inslag van 600.000 volt ongedeerd de auto verlaten.

Binnenshuis zit je ook redelijk veilig, blijf wel uit de buurt van ramen.

Wanneer men buitenshuis verrast wordt door onweer kan men het beste uit de buurt van hoge punten blijven en ook vooral zorgen dat men zelf niet het hoogste punt is.

In het open veld kan men het beste gehurkt en ineengedoken gaan zitten met de voeten tegen elkaar aan. Aangezien bomen de bliksem aantrekken is schuilen onder een boom zeer gevaarlijk. Ook beuken trekken, in tegenstelling tot wat sommige volkswijsheden en weerrijmpjes beweren, de bliksem wel degelijk aan.

Overige weetjes

– Een gewoon stuk ijzer of staal kan in een magneet veranderen, als het door de bliksem geraakt wordt.

– De binnenkant van de bliksem is heter dan de oppervlakte van de zon (die is 5780 K (5507 �C)).

– Om te bepalen hoe ver de bliksem verwijderd is, kan men het aantal seconden tellen tussen het zien van de bliksem en het horen van de donder. Dit aantal gedeeld door drie is ongeveer de afstand in kilometers. Elke drie seconden betekent namelijk een afstand van ongeveer ��n kilometer, omdat het geluid met een snelheid van 343 meter per seconde gaat en het licht je (bijna) meteen bereikt.

Zie ook: Sterven er vissen als in zee de bliksem inslaat?

Bronnen:
http://www.topgear.com/uk/videos/car-lightning
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bliksem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kooi_van_Faraday

Vingernagels groeien ongeveer 3 mm per maand, teennagels slechts 1 mm. Beide nagels zijn, net als haren, opgebouwd uit levenloos, doorzichtig keratine, dat gevormd wordt ter hoogte van de matrix waarvan het uiteinde het witte halvemaantje is. Specifieke huidcellen, de keratinocyten, maken de keratine aan die de nagel vormt. Onder de matrix, en doorlopend onder de nagel zelf, zit het nagelbed dat bij optimale doorbloeding roze kleurt.

Hoe sterker de doorbloeding hoe sneller de nagel groeit. De doorbloeding in de vingertoppen is een stuk beter dan in de toppen van de tenen, waardoor de teennagels trager groeien. Ook naarmate je ouder wordt vermindert de doorbloeding. Daardoor groeien teennagels van twintigers sneller dan die van zestigers. Daarnaast speelt de dikte van de nagel een rol. Naarmate er meer keratine wordt geïnvesteerd in de dikte van de nagel groeit hij minder snel in de lengte.

Ook zonlicht en lucht zorgen voor een snelle groei van de nagels, maar er kan ook vertraging optreden door schoonmaakmiddelen, roken, koorts,

Bronnen:
De Morgen, wetenschapsbijlage Aula, 25 aug. 2000

Bij een recentelijk onderzoek werden deelnemers gevraagd om tijdens het luisteren naar zwaarmoedige muziek een herinnering op te halen. Zij moesten denken aan een gebeurtenis waar ze zich echt heel erg slecht bij voelden. Tijdens het denken aan die vredelijke gebeurtenis draaide de zware muziek langzaam door en na een tijdje kregen de proefpersonen nog een extra opdracht: om allerlei lekkernijen goed te proeven.

snacks

Wat bleek? Verdrietige mensen met een gezond gewicht aten minder dan niet-verdrietige mensen met een gezond gewicht. Maar de verdrietige mensen met overgewicht aten juist veel meer dan de niet-verdrietige mensen met overgewicht. Wie gewicht wil verliezen moet dus vooral niet verdrietig zijn.

Zie ook:
In gezelschap wordt er meer gegeten dan alleen, maar maakt het uit welk gezelschap?

Bronnen:
http://www.eetonderzoek.nl
Prof. dr. Anita Jansen, Department of Clinical Psychological Science, Universiteit Maastricht.

Als vijanden nabij komen kan een struisvogel opmerkelijk gedrag vertonen, namelijk met de nek languit op de grond liggen om zo minder op te vallen (als de omgeving dit toe laat), maar het is niet zo dat struisvogels hun kop in het zand steken.

Het mag dan ook wel de grootste en zwaarste vogel zijn, het is ook 1 van de dommere vogels. Zijn oog is groter dan zijn hersens.

Er is vroeger wel geexperimenteerd om de dieren als lastdier of voor struisvogelraces in te zetten, aangezien ze een snelheid van 65 km per uur kunnen halen, maar hiervoor bleken ze niet geschikt. Struisvogels zijn namelijk snel moe en gemakkelijk afgeleid.

struisvogel

De stier komt dus niet op de kleur van het doek af.

Toch gaat een stier achter het rode doek aan. Dit doet hij omdat hij af komt op alle bewegingen om hem heen. Zo wil de stier zich verdedigen tegen zijn aanvallers.
De stier denkt dat de doek hem aan wil vallen en gaat er op af. Voor stierenvechters is het daarom belangrijk om zich achter de doek te blijven verstoppen. Het dier denkt dan dat de doek hem steekt, omdat hij de stierenvechter niet ziet.

Meestal zit de stierenvechter op een paard. Door een paard te gebruiken denkt de stier dat hij zijn vijand aan kan raken. Hij zal zich blijven verdedigen tot het einde. Dit is zijn instinct; in zijn doodsstrijd vecht hij tot hij erbij neervalt.

Bronnen:
http://www.willemwever.nl/antwoord?vraag=wblfiBsHrGmKvKkHokeC

Er gaan stemmen op om gloeilampen te verbieden en spaarlampen verplicht te stellen. Er zijn overal reclames over spaarlampen die zogenaamd veel beter voor het milieu zijn en zelfs kostenbesparend zijn voor de consument. In hoeverre is dit waar?

gloeilamp

De voordelen van een spaarlamp weet u zo langzamerhand wel. In reclames word je er mee doodgegooid en op internet is er ook veel milieu websites ook genoeg over te vinden.

Spaarlampen verbruiken minder stroom (en gaan langer mee dan de gloeilamp), maar bij de fabricage wordt veel meer energie en materialen gebruikt dan bij gloeilampen. De onderdelen voor spaarlampen worden in lage lonen landen gemaakt en bij de winning van de grondstoffen gaan mensenlevens verloren, ook kinderen, namelijk bij het winnen van Tantal in Afrika. Het vervoer van de grondstoffen en onderdelen gaat over de hele wereld en kost daarom ook extra energie.

De industrie verdient miljarden aan de handel in spaarlampen, veel meer dan aan gloeilampen. Onder het mom van ‘energie sparen’ laten milieuorganisaties en overheden zich lijmen. Over de hoogfrequente straling van spaarlampen, die risico’s voor de gezondheid met zich meebrengt, wordt helemaal met geen woord gerept. Zoals gewoonlijk, als het erom gaat grof geld te verdienen.

De elektronica en de buis van een spaarlamp zijn chemisch afval en moeten als zodanig afgevoerd en behandeld worden. De buis bevat 5 milligram kwikzilver, een zwaar vergif. Voor de fabricage van de elektronica bestaan strenge regels, maar niet in de lage lonen landen waar ze vervaardigd wordt.

Spaarlampen geven niet alleen licht en warmte af, maar ook een aanzienlijk deel hoogfrequente straling, vergelijkbaar met die van lange- en middengolf radiozenders. De straling, tussen 43 en 51 KHz is gemoduleerd met 100 Hz pulsen. Op het tafelblad onder een spaarlamp is de sterkte ongeveer gelijk aan die van de radiozender Beromenster op 2 kilometer afstand (namelijk 1,5 tot 2,5 V/m). Die radiozender is vanwege gezondheidsproblemen van omwonenden ontmanteld.

spaarlamp

Ook het 50 Hz elektrische veld van spaarlampen is sterker dan van gloeilampen. De laatste geven meer infrarood licht, warmte dus. De warmte die niet door de spaarlampen geleverd wordt, moet in de winter in woningen en kantoren bijgestookt worden.

Bronnen:
http://gigaherz.ch/pages/posts/verbot-fuer-energiesparlampen1187.php
http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/1989/spaarlampen_slecht_voor_milieu_-_geen_sprake_van_energiebesparing

Het is mogelijk dat natuurlijke roodharigen een andere pijnwaarneming hebben dan anderen. Er zijn echter zowel onderzoeken die vonden dat ze gevoeliger waren, als onderzoeken die het tegendeel aantoonden. Er zijn medici die beweren dat roodharigen 20% meer verdoving nodig hebben dan andersharigen. Nieuwe wetenschappelijke onderzoeken zetten echter vraagtekens bij de discussie over de hogere pijngrens; de pijngrens van de gemiddelde roodharige schijnt niet hoger of lager te liggen dan bij iemand met een andere kleur haar.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rood_haar

In Peking is restaurant Guolizhuang (of Guo-li-zhuang) gevestigd, dat claimt het enige gespecialiseerde penisrestaurant van China te zijn. Ook nabijgelegen organen staan op het menu, zoals testikels en perineum, alles van uiteenlopende diersoorten: van de ezel, os, Canadese zeehond en hond. En natuurlijk van de slang, die als bijzonder potent wordt beschouwd omdat hij 2 penissen heeft. Verder is het mogelijk om geaborteerde rendierfoetus te eten, begeleid met een cocktail van rendierbloed.

Een speciale, kostbare attractie die maanden tevoren besteld moet worden is de penis van de zeer bedreigde tijger, tegen een prijs van duizenden dollars. Volgens de uitbater wordt deze hooguit eens of tweemaal per jaar besteld. Hoewel het restaurant zich ook richt op vrouwen, wordt voornamelijk bezocht door (zaken)mannen en bureaucraten, mede vanwege de discretie: elke tafel staat in een afgescheiden ruimte. Vrouwen wordt afgeraden testikels te eten. Het bestellen van dure varianten is soms vooral een kwestie van status, maar aan mannelijke geslachtsdelen worden traditioneel geneeskrachtige eigenschappen toegeschreven, ook voor vrouwen.

Zie ook:
Penis betekent in het Latijn “staart”.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Penis

Poker rake: hoeveel geld gaat er naar het huis bij online poker? Hier de bedragen voor een paar sites:

(9/10 man per tafel, no-limit, 0.25/0.50)

Pokerstars
$0.05 for each $1.00 in Pot
Max: $3.00

Party Poker
$0.01 for each $0.20 in Pot
Max: $3.00

Full Tilt
$0.05 for each $1.00 in Pot
Max: $3.00

Ultimate Bet
$0.05 for each $1.00 in Pot
Max: $3.00

Absolute Poker
$0.05 for each $1.00 in Pot
Max: $3.00

Titan Poker
$0.01 for each $0.20 in Pot
Max: $3.00

Cake Poker
$0.05 for each $1 in Pot
Max: $3.00