Een feitje dat veel op het internet rouleert is dat brulkikkers (bullfrogs) nooit slapen, maar zo simpel ligt het niet. De wetenschap is er ook nog niet helemaal uit wat er nou precies gebeurt tijdens het slapen. Sommige dieren rusten wel uit, telt dat niet als slapen? Wat is het verschil tussen rusten en slapen? Het heeft in ieder geval te maken met de hersens. Er is ooit een onderzoek geweest onder brulkikkers en daaruit werd de conclusie getrokken dat de dieren niet slapen.In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat brulkikkers niet slapen, want er trad ook in rustfase nooit een verandering op in de respiratoire respons na pijnlijke schok. Hetzelfde rapport erkent dat opwinding niet kon worden gemeten tijdens de cyclische fasen met de laagste respiratoire activiteit, noch konden zij worden getest met andere fysiologische prikkels, zoals licht of geluid. Echter het lijkt erop dat meer experimenten nodig zijn alvorens te concluderen dat brulkikkers echt niet slapen.

brulkikker /bullfrog

Bron: http://www.plosbiology.org/article/info:doi/10.1371/journal.pbio.0060216