Een veel gestelde vraag die, blijkbaar, niet te beantwoorden is. Of toch wel? Dat hangt af van hoe je de vraag interpreteert. Lang voordat er kippen waren, legden andere dieren zoals vissen, amfibieën en reptielen al eieren. Het ei was er dus duidelijk eerder dan de kip. Maar, wat was er eerder, de kip of het kippenei? Dat is wat lastiger…

Biologen gaan voor het laatste, het ei. Ergens in de prehistorie moeten 2 vogelachtigen met bijna dezelfde genen als die van de moderne kip gepaard hebben. Hieruit ontstond een kip zoals wij die nu kennen. Het maakt daarbij niet uit of dat gebeurde door een mutatie van het embryo, of dat al het genetisch materiaal direct afkomstig was van de ouders. De ouders van de eerste kip zijn namelijk per definitie zelf geen kippen, maar zij maakten een ei dat er in 1 veranderde.

Probleem is alleen dat een kippenei eigenlijk het ei van een kip is. Aangezien de 2 vogelachtigen die gepaard hadden officieel geen kippen waren, kan je hun ei ook niet als kippenei bestempelen. Feitelijk is het eerste kippenei het ei dat uit deze kip kwam. In dat opzicht was de kip er dus wel degelijk eerder dan het ei!

de kip of het ei

Bron: http://wistjedatal.nl/wist-je-dat-het-ei-voor-de-kip-kwam/