Doordat er heel veel mensen tegelijkertijd bellen, wordt er een techniek gebruikt in het gsm-systeem waarbij meerdere telefoons dezelfde frequentie delen. Dat kan niet tegelijkertijd, want dan zouden alle bellers door elkaar praten en hoorde je steeds een aantal gesprekken.

Daarom is er een soort “stoplicht”. Deze laat per 1/8 seconden één signaal door en springt dan als het ware onmiddellijk op rood om een ander signaal door te laten. Dat betekent dat jouw telefoon in die fractie van een seconde met veel kracht moet uitzenden. Dat energierijke signaal bevindt zich in de ‘”audioband” met radiosignalen die (als ze worden opgepikt door een ontvanger) hoorbaar zijn. Ligt je smartphone dus bij een speaker, computer of televisiescherm dan fungeert die als ontvanger en hoor je een soort storend geluid. Dit is het stoplicht dat aan- en uitgaat.

Bron: http://infopaper.nl/waarom-gaat-je-computer-storen-als-je-gebeld-wordt-of-een-sms-krijgt-via-je-mobiel/