Bij het bestuderen van de werking van emoties is het handig om onderscheid te maken tussen bewuste emotionele gevoelens, zoals het ervaren van angst, en lichamelijke emotionele reacties. Tijdens een angstreactie gaat het hart bijvoorbeeld sneller kloppen, versnelt de ademhaling, komt er adrenaline vrij en gaat het lichaamshaar overeind staan. Deze lichamelijke angstreacties vinden we niet alleen bij mensen, maar bij talloze andere organismen, zoals honden, katten, apen, leeuwen, vogels (waarbij dan natuurlijk de veren in plaats van het lichaamshaar overeind gaan staan), reptielen en zelfs vissen. Dieren hebben dus emoties.

Of dieren ook emoties ervaren, hangt af van de vraag of zij bewustzijn hebben. Het is momenteel niet ondubbelzinning vast te stellen welke dieren bewustzijn hebben, maar het lijkt aannemelijk dat dit voor zoogdieren in ieder geval zo is. Zij zouden dus bewuste emotionele gevoelens kunnen hebben.

Bronnen:
Dr. ir. Maarten Jacobs, Leerstoelgroep Sociaal-ruimtelijke analyse, Wageningen Universiteit.