De gemiddelde afstand tussen de maan en de aarde, 384.000 km, wordt ieder jaar om en nabij vier centimer groter. Dit blijkt uit metingen van radargolven. Tijdens een van de Apollo-ruimtevluchten naar de maan is een reflector voor radars opgesteld. Uit de tijd die verloopt tussen het verzenden van een signaal en de ontvangst van het teruggekaatste signaal kan de afstand worden afgeleid.

maan

De maan is ongeveer 4,5 miljard jaar oud. Met het huidige tempo terugrekenend stond de maan oorspronkelijk 2,0 x 108 m van ons vandaan. De verwijdering tussen aarde en maan wordt toegeschreven aan de getijdenwerking die de wisselwerking van aarde en maan op elkaar hebben. Door de wrijving die de getijdenwerking veroorzaakt, worden energie en impulsmoment van de aarde op de maan overgebracht. De aarde draait door de getijdenwerking van zon en maan anderhalve milliseconde per eeuw langzamer rond haar as.

De getijdenwerking is omgekeerd evenredig met de afstand tot de derde macht en is dus 4,5 miljard jaar geleden veel sterker geweest. Vermoedelijk was de oorspronkelijke afstand van de maan tot de zon dan ook aanzienlijk kleiner.

Zie ook:
Is de maan een maan of een planeet?

Bronnen:
Dr. Wim van Westrenen, Afdeling Petrologie, Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam en Prof. dr. Rob de Meijer, emeritus hoogeleraar Nucleaire Geofysica Rijksuniversiteit Groningen en Technische Universiteit Eindhoven en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Weskaapland, Kaapstad, Zuid-Afrika.