De sidderaal (Electrophorus electricus) is een zoetwatervis die voorkomt in Zuid-Amerika en net als bepaalde andere vissoorten beschikt over de eigenschap stroomstoten af te kunnen geven. De sidderaal gebruikt deze stroomstoten, die om de 20-50 seconden opgewekt worden wanneer hij zich beweegt, om zijn weg te vinden in het donkere water.

Volwassen dieren (met een lengte tot 2 meter) kunnen spanningen genereren tot 500 volt bij een stroom van 1 ampere (500 watt). Een van deze schokken zou nog door een volwassen mens te overleven zijn maar een aantal schokken achter elkaar heeft zeker de dood tot gevolg.

Een luiaard is zo genoemd omdat hij erg lui is. Hij hangt vaak wat rond in een boom en slaapt wel 18 uur per dag. Hij eet alleen wat bladeren en zal 1x per week zijn boom uit klimmen om zijn behoeftes te doen op de grond.

Wetenschappers van de universiteit van de Duitse stad Jena hebben eens drie jaar lang tevergeefs geprobeerd een luiaard te doen klimmen. Zelfs de lekkerste hapjes konden het luie dier niet in beweging krijgen. Uiteindelijk werd de onwillige luiaard maar aan een dierentuin geschonken.

Een lijger (Panthera leo x tigris) is een hybride kruising tussen een mannetjesleeuw en een
vrouwtjestijger. Leeuw en tijger zijn twee naaste verwanten. Hun genetische kaart verschilt niet zo erg veel, daarom kunnen ze gekruist worden. Een kruising tussen hond en kat is bijvoorbeeld onmogelijk, maar twee verschillende hondensoorten kunnen wel gekruist worden (ze hebben namelijk de zelfde voorvader, de wolf).

De lijger, die in het Nederlands ook wel met zijn Engelse naam “liger” of zijn Franse benaming “ligre” wordt benoemd, is het kind van een mannelijke leeuw en een vrouwelijke tijger.

Nergens in de wereld komen tijgers en leeuwen in het wild samen voor, behalve in Rajastan, maar ook daar nog met honderden kilometers tussen beide gemeenschappen. Daarom zullen we nergens in het wild lijgers tegenkomen. Ze zijn door mensen gekruist, of toevallig in gevangenschap ontstaan. Het gaat meestal dan om kruisingen van de Aziatische leeuw met de Bengaalse tijger.

lijger

De lijger is een reus onder de katachtigen. Bij de normale leeuw geeft de vader een groeistimulerend gen aan het kind mee en de moeder een groeiremmend gen. Door bepaalde factoren in werking te stellen, wordt de werking ven beide in evenwicht gehouden. Aangezien de tijgermoeder dit groeiremmend gen niet doorgeeft, zal de lijger zijn hele leven lang doorgroeien onder invloed van dit groeistimulerend gen. Tegen zijn 20 jaar, wat ongeveer de maximale levensduur is, kan de lijger zeer groot worden. Het mannetje is ongeveer 4 meter lang en rond de 450 kg. Het vrouwtje is ongeveer 3 meter lang en rond de 320 kg. Er werden zelfs lijgers gewogen met een gewicht van 550 kg en 800 kg, beide ook ouder dan 20 jaar. Dit is dus een stuk groter dan de Siberische Tijger, de grootste natuurlijke katachtige.

De lijger heeft nog een aantal kenmerken die de leeuw en tijger niet hebben. Zo hebben ze geen angst voor water en zijn ze zachtaardiger. Hierdoor wordt hij vooral voor circussen gebruikt.

Alle tot nu toe bekende mannetjeslijgers zijn onvruchtbaar gebleken. De meeste mannetjeslijgers bereiken echter de volwassen leeftijd en doen pogingen tot voortplanting met leeuwinnen, tijgervrouwtjes of met vrouwelijke hybriden. Vrouwtjeslijgers zijn meestal wel vruchtbaar en kunnen zich voortplanten met een tijger of een leeuw.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijger
http://dier-en-natuur.infonu.nl/diversen/15724-rare-beesten-de-lijger.html

De tong is plat tegen de onderste kaakhelft gepositioneerd en is niet goed zichtbaar bij een geopende bek. Lange tijd werd zelfs gedacht dat krokodilachtigen geen tong hadden. Ze hebben echter wel een tong, maar die zit dus vastgegroeid.

Een goudvis heeft een geheugen van 3 seconden is een stelling die vaak op het internet te vinden is, maar klopt dit wel? Een groep mensen heeft hier een onderzoek naar gedaan.

goudvis geheugen

Een goudvis werd getraind om kleurpatronen te herkennen. Goede herkenning helpt het dier door een doolhof in zijn aquarium te zwemmen (een goede demonstratie van ethologie in de praktijk). Daarna werd een maand later het visje weer in het doolhof gelaten en hij zwemt er moeiteloos doorheen. Het blijkt dus dat de goudvis het kleurenpatroon heeft onthouden, zelfs na een maand.

Uit andere experimenten van de universiteit van Plymouth is gebleken dat goudvissen ook een goed besef van tijd hebben. Ze leerden een groep goudvissen voedsel te verkrijgen door tegen een hendel aan te zwemmen. Toen de vissen dit eenmaal door hadden, werd hun geleerd dat er slechts op een bepaald uur van de dag eten beschikbaar was. De vissen leerde al snel vlak voor het juiste tijdstip tegen de hendel te zwemmen en stopten hiermee zodra er niks meer uit kwam aan het eind van het uur. Ook deze informatie herinnerden ze zich tot maanden na het experiment.

Hiermee kan wel de conclusie getrokken worden dat de stelling “een goudvis heeft een geheugen van 3 seconden” totaal onwaar is!

Zie ook: Kan een goudvis echt van kleur veranderen? 

Bronnen: http://dsc.discovery.com/fansites/mythbusters/mythbusters.html

Dolfijnen en walvissen zijn zoogdieren. Ze zijn dus warmbloedig en om goed te functioneren moeten ze slapen. Het probleem is de omgeving waarin ze leven. De zoogdieren die op het land leven ademen zonder erbij na te denken. Het lichaam ademt automatisch. Dit zijn ‘onbewuste’ ademers.

Dolfijnen en walvissen leven in het water en kunnen vrij lang onder water doorbrengen (soms 30 minuten of zelfs nog langer). Maar zij moeten dus naar de oppervlakte gaan om te kunnen ademen. Zij zijn dan ook ‘bewuste’ ademers.

dolfijnen slapen

Dit veroorzaakt dus een probleem wat slapen betreft. Korte periodes slapen is geen optie vanwege het risico dat ze te lang zouden slapen.
De oplossing voor hen is dan ook dat ze een hersenhelft tegelijk ‘uitgeschakelen’. Er slaapt dus maar een hersenhelft tegelijk. De ander kan dan gewoon in de gaten houden of er geademd moet worden en daar op in spelen. Dolfijnen en walvissen zijn dus altijd minimaal voor de helft wakker.

Recentelijk zijn er echter voor het eerst slapende walvissen ontdekt die echt volledig sliepen.

Bronnen:
http://www.nu.nl/news/1452029/91/Voor_het_eerst_slapende_walvissen_aangetroffen.html
http://science.howstuffworks.com/question643.htm

De vleermuis is het enige zoogdier dat kan vliegen (er zijn wel zoogdieren die kunnen zweven). In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn vleermuizen geen insecten en ook geen vogels.

Vleermuizen zijn nachtdieren. De meeste zien niet erg goed maar kunnen wel heel erg goed horen. Als vleermuizen vliegen stoten ze ultrasone geluiden uit, die geluiden kaatsen tegen voorwerpen aan. De echo die terugkomt wordt opgevangen door de vleermuis. Daaraan kan hij precies horen waar de voorwerpen zijn, hoe groot ze zijn en wat het precies is. Dit heet echolocatie. Het voorwerp kan een huis of een persoon zijn, maar ook een insect. Hij hoort dit pas op een paar meter afstand en moet dus snel reageren.

vleermuis

De grootste vleermuizen ter wereld zijn de vliegende vossen of vleerhonden. Ze hebben een kop-staartlengte tot wel 45 cm en een gewicht van 1,6 kg.

Kenmerken van een zoogdier zijn warmbloedige dieren, die hun jongen zogen met borstvoeding.

Bronnen:

Guinness World Records 2008

De Uinta grondeekhoorn begint aan zijn estivatie (zomerslaap) in juli en gaat daar in winterslaap. Hij wordt niet wakker voor eind maart-half april van het volgende jaar. Dit betekent dat hij negen maanden per jaar slaapt. De Parrygrondeekhoorn doet niet aan de zomerslaap, maar wel aan de winterslaap van negen maanden om te ontsnappen aan de kille omstandigheden van zijn Arctische habitat.

grondeekhoorn slaapt negen maanden

Bronnen:
Guinness World Records 2008

De slechtvalk (Falco peregrinus) behoort tot de grootste valken. Deze roofvogel staat bekend als de snelst duikende vogel ter wereld. Het dier maakt vanaf grote hoogte steile duikvluchten en bereikt daarbij snelheden tot over de 300 km/h.

slechtvalk

De steltkuut (Himantopus himantpous) die wijd verspreid in vrijwel geheel Europa voorkomt, evenals in Afrika en Azië, heeft poten van 17-24 cm, wat zo’n 60% is van zijn totale lichaamslengte van 35-40 cm.

De struisvogel heeft de langste poten van alle levende vogels, maar in verhouding tot de lichaamslengte zijn die van de steltkluut het langste van alle levende vogels.

Bronnen:
Guinness World Records 2008