Een lijger (Panthera leo x tigris) is een hybride kruising tussen een mannetjesleeuw en een
vrouwtjestijger. Leeuw en tijger zijn twee naaste verwanten. Hun genetische kaart verschilt niet zo erg veel, daarom kunnen ze gekruist worden. Een kruising tussen hond en kat is bijvoorbeeld onmogelijk, maar twee verschillende hondensoorten kunnen wel gekruist worden (ze hebben namelijk de zelfde voorvader, de wolf).

De lijger, die in het Nederlands ook wel met zijn Engelse naam “liger” of zijn Franse benaming “ligre” wordt benoemd, is het kind van een mannelijke leeuw en een vrouwelijke tijger.

Nergens in de wereld komen tijgers en leeuwen in het wild samen voor, behalve in Rajastan, maar ook daar nog met honderden kilometers tussen beide gemeenschappen. Daarom zullen we nergens in het wild lijgers tegenkomen. Ze zijn door mensen gekruist, of toevallig in gevangenschap ontstaan. Het gaat meestal dan om kruisingen van de Aziatische leeuw met de Bengaalse tijger.

lijger

De lijger is een reus onder de katachtigen. Bij de normale leeuw geeft de vader een groeistimulerend gen aan het kind mee en de moeder een groeiremmend gen. Door bepaalde factoren in werking te stellen, wordt de werking ven beide in evenwicht gehouden. Aangezien de tijgermoeder dit groeiremmend gen niet doorgeeft, zal de lijger zijn hele leven lang doorgroeien onder invloed van dit groeistimulerend gen. Tegen zijn 20 jaar, wat ongeveer de maximale levensduur is, kan de lijger zeer groot worden. Het mannetje is ongeveer 4 meter lang en rond de 450 kg. Het vrouwtje is ongeveer 3 meter lang en rond de 320 kg. Er werden zelfs lijgers gewogen met een gewicht van 550 kg en 800 kg, beide ook ouder dan 20 jaar. Dit is dus een stuk groter dan de Siberische Tijger, de grootste natuurlijke katachtige.

De lijger heeft nog een aantal kenmerken die de leeuw en tijger niet hebben. Zo hebben ze geen angst voor water en zijn ze zachtaardiger. Hierdoor wordt hij vooral voor circussen gebruikt.

Alle tot nu toe bekende mannetjeslijgers zijn onvruchtbaar gebleken. De meeste mannetjeslijgers bereiken echter de volwassen leeftijd en doen pogingen tot voortplanting met leeuwinnen, tijgervrouwtjes of met vrouwelijke hybriden. Vrouwtjeslijgers zijn meestal wel vruchtbaar en kunnen zich voortplanten met een tijger of een leeuw.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijger
http://dier-en-natuur.infonu.nl/diversen/15724-rare-beesten-de-lijger.html