Borderline is een persoonslijkheidsstornis en heet daarom officieel borderline-persoonlijkheidsstoornis. Vroeger werd verondersteld dat de stoornis zich in het gebied tussen neurose en psychose bevond. Hier zijn experts het niet meer over eens, maar de naam (borderline betekent letterlijk “grens”) is blijven bestaan.

In Nederland hebben zo’n 100.000 mensen borderline. Alleen na diagnose van een psychiater kan dit met zekerheid gesteld worden. Borderline is te herkennen bij een persoon als hij/zij een laag gevoel van eigenwaarde en een sterke neiging tot extreme (voor)oordelen heeft. Alles of niets dus. Het lage gevoel van eigenwaarde leidt soms tot zelfbeschadigend gedrag, dissociatie, angst en eenzaamheid en soms psychoses.

Meestal ontstaat de stornis tussen de 17 en 25 jaar, maar ook als kind kan het al voorkomen. Zowel genetische factoren als omgevingsfactoren kunnen een rol kunnen spelen bij het krijgen van Borderline, maar hier is geen hard bewijs voor.

Twijfel je of je zelf borderline hebt? Dan kun je een borderline test doen.

borderline