In Nederland werken ruim 17.000 advocaten. Sommige advocaten halen regelmatig het nieuws in verband met geruchtmakende strafzaken. Maar advocaten doen veel meer dan alleen strafzaken afhandelen! Wat houdt het werk van een advocaat nu precies in?

Een advocaat komt op voor de belangen van zijn cliënt

Een advocaat is partijdig: hij of zij behartigt de juridische belangen van zijn of haar cliënt. De advocaat adviseert, onderhandelt en procedeert in naam van de cliënt over juridische zaken. De advocaat adviseert de cliënt over zijn of haar rechten en plichten, voert correspondentie met de advocaat van de tegenpartij en probeert in onderhandelingen het beste resultaat voor zijn cliënt te behalen.
Het gaat hierbij niet alleen om gerechtelijke procedures. Ook bij zaken als kleine geschillen of ontslagkwesties kan een advocaat behulpzaam zijn. In veel gevallen wordt een juridisch geschil uiteindelijk opgelost doordat beide partijen een regeling treffen waar zij zich allebei in kunnen vinden. In een klein aantal van de gevallen is er een gerechtelijke uitspraak nodig.

Specialisaties

Advocaten kunnen bij heel veel verschillende soorten zaken betrokken zijn. Vaak specialiseren advocaten zich in een van deze gebieden. Zo zijn er onder andere strafrecht, letselschade, scheidingen, vreemdelingenrecht, of patentrecht.

Een strafrechtadvocaat behartigt de belangen van mensen die verdacht worden van een strafbaar feit. Tijdens het strafproces staat deze advocaat de verdachte bij. Ook bepaalt hij of zij samen met de verdachte een strategie voor het strafproces. Doel is daarbij om de rechter te bewegen tot een uitspraak die gunstig is voor de verdachte. Het idee hierachter is dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces. Een advocaat kan helpen het verhaal van de verdachte zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen.

Een letselschadeadvocaat specialiseert zich in lichamelijk en geestelijk letsel, veroorzaakt door een ongeval, een misdrijf of een medische fout. Zij zoeken uit of een bepaald persoon (of bedrijf) verantwoordelijk gesteld kan worden voor de geleden schade. Meestal wil de cliënt een financiële vergoeding krijgen voor de geleden schade. Letselschade brengt vaak veel kosten met zich mee, zeker als het letsel blijvend is. Denk hierbij aan medische kosten die niet vergoed worden, het verlies van werk en inkomen, of aanpassingen aan het huis.

Een echtscheidingsadvocaat houdt zich voornamelijk bezig met echtscheidingen. Bij echtscheidingen is het in de arm nemen van een advocaat verplicht. Scheidende partners kunnen ervoor kiezen samen een te advocaat nemen. Deze helpt ze dan met het regelen van de scheiding. Belangrijk hierbij zijn afspraken over de verdeling van bezittingen, over wat er met het huis gebeurt, en hoe de verzorging van eventuele kinderen geregeld wordt. Als de partners het over deze zaken eens zijn geworden, stuurt de advocaat een verzoek tot echtscheiding naar de rechter. Als de partners niet het gevoel hebben dat ze er samen uit zullen komen, nemen ze ieder een eigen advocaat in de arm. Beide advocaten zullen dan in de rechtbank het onderste uit de kan proberen te halen voor hun cliënt. Hier vindt u een goede Advocaat Amstelveen voor echtscheidingen.

Een vreemdelingenadvocaat houdt zich vooral bezig met het regelen van zaken betreffende verblijfsvergunningen. Zo’n advocaat ondersteunt bijvoorbeeld asielzoekers in hun aanvraag voor een verblijfsvergunning. Maar ook bedrijven met buitenlandse werknemers laten zich soms adviseren door een vreemdelingenadvocaat. Als bepaalde vergunningen niet goed geregeld zijn, maken zij kans op hoge boetes. Een andere doelgroep is stellen met een buitenlandse partner, die graag in Nederland willen blijven.

Een patentadvocaat regelt zaken betreffende patenten en octrooien. Zij bemiddelen bij geschillen waarbij een van de partijen meent dat de andere partij ingebroken heeft op het octrooirecht. Dat wil zeggen: dat de uitvinding waar het octrooi op ligt zonder toestemming van de octrooihouder wordt nagemaakt of toegepast. Zij hebben een uitgebreide kennis van alle regels en wetten over intellectueel eigendom.

Bronnen:

https://www.advocatenorde.nl/593/studenten/specialisaties.html
http://www.judex.nl/rechtsgebied/rechtsbijstand_%26_procedures/de-advocaat/artikelen/1007/wat-doet-een-advocaat_.htm
http://www.omniusadvocaten.nl/particulier/advocaat-letselschade/wat-doet-een-advocaat-letselschade
http://www.dehaanlaw.nl/attachments/article/92219/Entrepreneur05_13_watdoeteen.pdf
http://www.echtscheiding-wijzer.nl/advocaat.html
https://www.juridischloket.nl/familie-en-relatie/echtscheiding/echtscheiding-aanvragen/
http://www.ahladvocaten.nl/vreemdelingenrecht
http://www.omniusadvocaten.nl/zakelijk/advocaat-intellectueel-eigendomsrecht-ie/octrooi-of-patentrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Octrooi