U kent ze wel, vooral als u een eigen bedrijf heeft. De brieven van de belastingdienst met daarin een berekening van een te betalen / te ontvangen bedrag. Vaak hebben deze nummers een code. Aan de hand van deze code is af te lezen waar het om gaat. Als u alleen het betalingskenmerk heeft, kunt u die hier eerst omzetten.

EEN NIEUWE EN UITGEBREIDERE LIJST IS HIER TE VINDEN

Eerste deel: 	Sofinummer		Letter:	A 	Loonbelasting naheffing		B	Omzetbelasting	F	Omzetbelastingnaheffing	H	Inkomstenbelasting / premie volksverz.		K	Vermogensbelasting		L	Loonbelasting	    M    Motorrijtuigenbelasting    O    Omzetbelasting teruggaaf	S	Premie ziekenfondswet zelfstandigen		V	Vennootschapsbelasting		W	Premie wetarbeidsongeschiktheidsverzekering zelfst.    Y	Motorrijtuigenbelasting naheffing    Z    OverigeDaarna jaar en of nadereaanduiding of maand			()	1e voorlopige aanslag	1	2e voorlopige aanslag	2	3e voorlopige aanslag	3	4e voorlopige aanslag	4	5evoorlopige aanslag	5	6e voorlopige aanslag	6	definitieve aanslag	7	1e navorderingsaanslag	8	2e navorderingsaanslag	9	3enavorderingsaanslag	

Bronnen:
Meesterbrein.com