U kent ze wel, vooral als u een eigen bedrijf heeft. De brieven van de belastingdienst met daarin een berekening van een te betalen / te ontvangen bedrag. Vaak hebben deze nummers een code. Aan de hand van deze code is af te lezen waar het om gaat. Als u alleen het betalingskenmerk heeft, kunt u die hier eerst omzetten.

EEN NIEUWE EN UITGEBREIDERE LIJST IS HIER TE VINDEN

Eerste deel: 	Sofinummer		

Letter:	A 	Loonbelasting naheffing	
	B	Omzetbelasting
	F	Omzetbelasting
naheffing
	H	Inkomstenbelasting / premie volksverz.	
	K	Vermogensbelasting	
	L	Loonbelasting	
    M    Motorrijtuigenbelasting
 
   O    Omzetbelasting teruggaaf
	S	Premie ziekenfondswet zelfstandigen	
	V	Vennootschapsbelasting	
	W	Premie wet
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfst.
    Y	Motorrijtuigenbelasting naheffing
    Z    Overige

Daarna jaar en of nadere
aanduiding of maand		

	()	1e voorlopige aanslag
	1	2e voorlopige aanslag
	2	3e voorlopige aanslag
	3	4e voorlopige aanslag
	4	5e
voorlopige aanslag
	5	6e voorlopige aanslag
	6	definitieve aanslag
	7	1e navorderingsaanslag
	8	2e navorderingsaanslag
	9	3e
navorderingsaanslag	

Bronnen:
Meesterbrein.com