Laten we direct beginnen met een quiz vraagje. Je rijdt binnen de bebouwde kom in een 30 km-zone keurig 30 km/u. Je moet een noodstop maken voor een kind. Gelukkig loopt het net goed af. Wat was er gebeurd als je niet 30, maar 50 km/u had gereden toen het kind opeens de straat over stak? Met welke snelheid reed je het kind dan aan?

A. 50 km/u
B. 30 km/u
C. 20 km/u

Laten we er eerst wat theorie tegenaan gooien. Je zult een reactietijd van een seconde nodig hebben om de situatie te kunnen beoordelen en je voet naar het rempedaal te brengen. De auto zal vervolgens door de remmen vertraagd worden tot stilstand. Een goed haalbaar gemiddelde is een vertraging van 6,5ms^-2. Als de auto 30 km/u rijdt komt dit neer op 8,33 meter gedurende de reactietijd en 5,34 meter gedurende het remmen. De volledige remweg komt daarmee op 13,67 meter.

Bij 50 km/u wordt gedurende de reactietijd al 13,89 meter afgelegd. Het juiste antwoord op de vraag is dan ook antwoord A: 50 km/u. Je zult het kind met volle snelheid aanrijden. De formule voor het bepalen van de remweg is:

S = V² / 2 x A

S = remweg
V = snelheid in m/sec
A = remvertraging

remweg

Bron: Ing. Kasper van Zuilekom, Verkeer, Vervoer & Ruimte, Universiteit Twente