Hoe heet de opa van je opa?. Meestal noem je het iets in de trend van “bet-bet-bet overgrootvader”. Hieronder staan de juiste benamingen:

generatiebenaming vooroudersmaximaal aantal
Iprobant
IIouders2
IIIgrootouders4
IVovergrootouders8
Vbetovergrootouders16
VIoudouders32
VIIoudgrootouders64
VIIIoudovergrootouders128
IXoudbetovergrootouders256
Xstam-ouders512
XIstam-grootouders1.024
XIIstam-overgrootouders2.048
XIIIstam-betovergrootouders4.096
XIVstam-oudouders8.192
XVstam-oudgrootouders16.384
XVIstam-oudovergrootouders32.768
XVIIstam-oudbetovergrootouders65.536
XVIIIedel-ouders131.072
XIXedel-grootouders262.144
XXedel-overgrootouders524.288
XXIedel-betovergrootouders1.048.576
XXIIedel-oudouders2.097.152
XXIIIedel-oudgrootouders4.194.304
XXIVedel-oudovergrootouders8.388.608
XXVedel-oudbetovergrootouders16.777.216
XXVIedel-stam-ouders33.554.432
XXVIIedel-stam-grootouders67.108.864
XXVIIIedel-stam-overgrootouders134.217.728
XXIXedel-stam-betovergrootouders268.435.456
XXXedel-stam-oudouders536.870.912
XXXIedel-stam-oudgrootouders1.073.741.824
XXXIIedel-stam-oudovergrootouders2.147.483.648
XXXIIIedel-stam-oudbetovergrootouders4.294.967.296
XXXIVvoor-ouders8.589.934.592
XXXVvoor-grootouders17.179.869.184
XXXVIvoor-overgrootouders34.359.737.368**
XXXVIIvoor-betovergrootouders68.719.476.736
enzovoorts (t/m 65ste generatie)

Hierna gaat het verder met de toevoegingen:

“aarts” tot de 129ste generatie
“opper” to de 257ste generatie
“hoog” tot de 512e generatie

Bronnen:
http://home.versateladsl.be/rvwulputte/Generatienamen.htm