Apartheid was het officiële systeem van rassensegregatie dat tussen 1948 en 1990 in het huidige Namibië en Zuid-Afrika in werking was. Het is een Afrikaans woord (die het woord weer uit het Nederlands hebben) en is als leenwoord in bijna elke andere taal onvertaald opgenomen.

apartheid

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Apartheid