Er valt gemiddeld op 30 dagen per jaar sneeuw in Nederland en Vlaanderen.

In West-Zeeland is dit het minst, met gemiddeld maar 20 dagen sneeuw per jaar.

sneeuw
Bronnen:
http://www.knmi.nl/klimatologie/normalen1971-2000/sneeuw_dagen_jaar.html
http://www.knmi.nl/klimatologie/normalen1971-2000/sneeuw_dagen_jaar.html