Een $1 biljet kost ongeveer 3 dollarcent om te produceren.