Bij het chemiebedrijf Chemie-Pack op het industrieterrein Moerdijk in Noord-Brabant is woensdagmiddag op 5 januari 2011 rond 14.30 uur een zeer grote brand uitgebroken.

In de regio Zuid Holland Zuid is er sprake van een Grip 4 situatie. Het ministerie heeft het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) in werking gesteld. Dat is een landelijk coördinatiecentrum voor de inzet van brandweer en overige hulpdiensten.

“Sirenes gaan af in Dordrecht in verband met de grote brand in Moerdijk. Ramen en deuren sluiten, automatische ventilatie uitschakelen aub.”

De rook heeft inmiddels ook de stad Dordrecht en omgeving bereikt. De rook is giftig en kan een bijtende werking hebben.

De vraag is wat er met de stoffen gebeurt als het gaat regenen. Stoffen als zwavelzuur moeten juist niet in aanraking komen met water, maar het is nog steeds onbekend om welke chemische stoffen het precies gaat.

Update 19:00

Tijdens een persconferentie in Zevenbergen heeft burgemeester Wim Denie gezegd dat er geen gevaarlijke stoffen zijn gemeten in de rookwolk. Eveneens zegt de burgemeester dat er geen reden is tot paniek. Ook commandant brandweer Verhoeven benadrukt dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.

Update 20:30

Bij metingen van het RIVM zijn geen schadelijke concentraties gevaarlijke stoffen gevonden. Maar dat betekent niet dat er pertinent geen gevaarlijke stoffen in de rookwolken zitten, aldus een woordvoerder van de politie.

Het ligt aan de concentratie stoffen in de rookwolken of ze daadwerkelijk een gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid.

Update 22:45

Naar verwachting duurt de bestrijding met de blusdeken zo’n twee uur, schat de burgemeester. Mochten bewoners wel last krijgen van irritatie aan de ogen, moeten zij deze spoelen met water. Irritatie aan de luchtwegen is te verhelpen door een nat washandje op de mond te leggen.

Voor zover bekend heeft de rookontwikkeling als gevolg van de blusdeken geen langetermijneffecten, meldde burgemeester Denie.

Update

In de gevonden deeltjes zijn voorlopig geen sporen van benzeen, tolueen, enthylbenzeen en koolwaterstoffen gevonden. Ook is er op dit moment geen aanwijzing dat er in het getroffen gebied dioxines, een van de meest kankerverwekkende stoffen, zijn gevormd of verspreid.

Update

Vooralsnog wordt afgeraden om groenten uit de moestuin te eten, in speeltuinen te spelen of huisdieren uit te laten in verband met vallende roetdeeltjes. Boeren moeten voorlopig wachten met het leveren van hun producten. Het drinkwater is wel veilig.

Update

De sloten en het water rond het terrein van Chemie-Pack zijn vervuild met chemicaliën. Als gevolg daarvan hebben zich tot nu toe 12 politiemensen met klachten over ondermeer irritatie aan ogen en keel in het ziekenhuis of bij de huisarts gemeld. Ze zijn allen na behandeling weer naar huis gegaan. Daarnaast hebben zich 10 brandweerlieden en enkele burgers gemeld die last hadden van lichte irritatie. Ze hadden geen medische behandeling nodig. Zowel de politie als de brandweer, waterschap en de gezondheidsdiensten bieden hun medewerkers een gezondheidsonderzoek aan. Het advies aan burgers die klachten hebben is om hun huisarts te bezoeken.

Update 11-01-2011

Uit nadere metingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat het gehalte aan gevaarlijke stoffen in de lucht zodanig laag is, dat geen schadelijke effecten te verwachten zijn bij inademing. Dat bleek ook al uit eerdere metingen.

Ook mensen in de directe omgeving van de brand hebben geen risico gelopen bij inademing. ”Wel kan contact met bluswater een risico betekenen”, aldus burgemeester Peter van der Velden van Breda.

brand moerdijk