1000 KB = 1 MB. 1000 MB = 1 GB. 1000 GB = 1 TB, enz.

kB (kilobyte) 10001 = 103
MB (megabyte) 10002 = 10
GB (gigabyte) 10003 = 10
TB (terabyte) 10004 = 1012 
PB (petabyte) 10005 = 1015 
EB (exabyte) 10006 = 1018 
ZB (zettabyte) 10007 = 1021 
YB (yottabyte) 10008 = 1024 

1000 Byte = 1 kB.
8 bit = 1 Byte.

Bit wordt vooral nog gebruikt om internetsnelheden mee aan te duiden. Als er dus reclame gemaakt wordt voor bijv. 3200 kbit snelheid, hou er dan rekening mee dat dit maar 400 kilobyte is.

bit byte

Over 1000 en 1024 bestaat ook nog een discussie. Normaal worden SI-veelvouden kilo, mega, giga, tera etc. gebruikt, maar in de computerwereld werden ze anders gebruikt dan officieel voorgeschreven. Omdat opslagcapaciteiten vaak in machten van 2 uitgedrukt worden en 210 = 1024 zo dicht bij 1000 ligt, werd ooit bedacht dat het handig zou zijn niet 1000 byte, maar 1024 byte een kilobyte te noemen. Dit werd verwarrend toen de opslagcapaciteiten groter werden. Zo heeft een floppy van 1,44 megabyte niet een capaciteit van 1,44 x 1024 x 1024 byte, en ook niet van 1,44 x 1000 x 1000 byte, maar van 1,44�1024�1000.

Zo wordt bijvoorbeeld het RAM-geheugen in een computer in megabytes van 1024 x 1024 byte aangegeven, maar de capaciteit van harde schijven wordt in gigabytes van 1000 x 1000 x 1000 byte opgegeven.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sjabloon:Veelvouden_van_bytes