boom

De hoogste levende boom ter wereld is ongeveer 115 meter hoog! Dat is nog veel hoger dan het Vrijheidsbeeld. Hij staat in een Amerikaans Natuurpark vlakbij Ukiah in California en is meer dan 1000 jaar oud.

Het is een Sequoia sempervirens, genaamd Hyperion naar een Griekse mythologische figuur. Deze enorm hoge boom werd pas in augustus 2006 ontdekt en opgemeten in een afgelegen gedeelte van het Redwood National Park, Californi� door de bomenmeters Chris Atkins en Michael Taylor. De eerste voorlopige metingen werden uitgevoerd met behulp van professionele laser- en meetapparatuur gebaseerd op de driehoeksmeetkunde.
In september 2006 werd de boom door professor Steve Sillett hermeten op de meest nauwkeurige manier: hij klom helemaal tot in de top van de boom om van daaruit een meetlint neer te laten. Van deze beklimming werd een reportage voor National Geographic gemaakt.

Andere hoge bomen

In juli 2006 werden overigens nog enkele andere recordbomen ontdekt: de naar de Griekse zonnegod genaamde “Helios”, de hoogste boom ter wereld in juni 2006 (114,09 m), “Icarus” (113,14 m) en “Daedalus” (110,76 m).

De ontdekkingen van juli 2006 zijn erg opmerkelijk omdat deze bomen op een helling groeien en niet midden in valleien waar het meeste water te vinden is en waar alle vroegere hoogst gekende bomen groeien. Dit betekent dat er misschien nog hogere, niet (als dusdanig) ontdekte bomen zijn omdat tot deze ontdekking gewoonweg niet gezocht werd in de bossen op valleihellingen. Deze valleihellingen worden nu doorzocht door Steve Sillett en zijn team. Het is tijdens zo’n zoektocht dat in augustus 2006 de huidige hoogste (als dusdanig gekende) boom ter wereld van 115,55 m werd ontdekt. In 2007 hadden Chris Atkins en Michael Taylor het grootste deel van deze nieuwe, onverwachte locaties al doorzocht. Zij achten het onwaarschijnlijk dat er een nog hogere boom dan Hyperion zal gevonden worden, maar je weet natuurlijk nooit.

Hoogste boom in Nederland

De hoogste boom in Nederland staat op het koninklijke landgoed Het Loo bij Apeldoorn. Het betreft een enorme douglasspar van 52 meter hoog die tussen 1860 en 1870 geplant is.

Hoogste boom ooit

Het is allerminst zeker dat de hoogste als dusdanig gekende Sequoia sempervirens ook daadwerkelijk de hoogste levende Sequoia is of de hoogste Sequoia die in historische tijden groeide. Het is heel goed mogelijk dat er zich in de omgehakte delen van de oorspronkelijke sequoiawouden (95%) grotere exemplaren bevonden, die ten prooi zijn gevallen aan de kettingzaag.

Andere hoge boomsoorten zijn alle ook naalbomen die eveneens van nature groeien aan de noordwestkust van Noord-Amerika: op de tweede plaats komt de douglasspar (Pseudotsuga menziesii) met 100,3 m, gevolgd door de sitkaspar (Picea sitchensis), waarvan het hoogste gemeten exemplaar 96,7 m hoog is. Net als de Sequoia sempervirens leveren deze soorten hout van uitmuntende kwaliteit, zodat de enorme wouden van deze soorten nagenoeg volledig zijn omgezaagd. Daarin bevonden zich ongetwijfeld hogere exemplaren. Rond 1900 zou bijvoorbeeld een douglasspar zijn omgezaagd van 126,5 m hoog.
Omwille van het hout is de soort sinds zijn ontdekking ook bij ons veel aangeplant. In Belgi� zijn de hoogste (tijdens de 19e eeuw aangeplant) wellicht al iets meer dan 50 meter hoog, terwijl de hoogste in Nederland 49 m hoog is (deze laatste staat trouwens in de paleistuin van Het Loo in Apeldoorn en is met zijn 49 m de hoogste boom van Nederland).

De hoogste boom ooit gemeten was echter geen Sequoia, maar een Eucalyptus, een loofboom.
Boswachter William Ferguson merkte in 1872 een bijzonder hoge Australische Eucalyptus regnans op, nabij de Watts River, Victoria, Australi�. Hij was maar liefst 132,6 meter hoog, en had dan nog een afgebroken top. Er is in die tijd ook melding gemaakt van meerdere exemplaren van 140 meter hoog in Tasmani�.

We kunnen die gegevens jammer genoeg niet meer nagaan: al deze bomen zijn omgezaagd… Eucalyptus regnans was en is een belangrijk bouwmateriaal in Australi� (tropisch hardhout).

grootsteboom

Bronnen:
http://www.willemwever.nl/antwoord?vraag=liieRsHrGmKvKmII
http://users.telenet.be/sequoiadendron/sequoiasempervirens.html