Ieder mens vervuilt met zijn of haar scheten maar een heel klein beetje, maar als je alles bij elkaar optelt dan is dat toch heel wat. Ieder mens laat tien tot twintig scheten per dag, dat is gemiddeld ongeveer 1 liter gas. Als je bonen of uien hebt gegeten is dat wat meer, omdat deze voedingsmiddelen de bacteriën in de darm extra aan het werk zetten.

Alleen al in Nederland produceren de mensen dus 16-17 miljoen liter scheetgas per dag!. Het meeste daarvan is (ingeslikte) lucht, maar door alle activiteit van de bacteriën en gisten in onze darmen zit er natuurlijk ook flink wat koolstofdioxide (CO2, een broeiasgas) bij, een beetje methaan (CH4, een broeikasgas) en dan ook nog wat zwavelverbindingen en vluchtige organische vetzuren, zoals boterzuur. Die laatse twee gassen maken dat onze scheten zo vreselijk kunnen stinken. Zwavelverbindingen stinken naar rotte eieren en vluchtige organische vetzuren naar zweetvoeten.

Vergeleken met de hoeveelheid scheten en boeren die door de landbouwhuisdieren worden gelaten valt de vervuiling door onze scheten echter juist weer enorm mee. Dat komt door twee dingen:

Ten eerste hebben koeien en schapen en andere herkauwers hun speciale maag en daaruit komt alleen al via boeren ontzettend veel methaan vrij. Veel en veel meer dan ooit kan komen uit zogenaamde 1-magigen, zoals mensen, varkens, honden en katten dat zijn. Er is eens door iemand met iets teveel vrije tijd uitgerekend dat het methaangas uit de boeren en scheten van 1 koe genoeg zijn om een heel gezin een jaar lang van te kunnen laten koken. Dus als onze gasvoorraad in Slochteren op is, moeten we gewoon allemaal onze eigen koe in huis nemen om zo ons eigen gas voor het fornuis te maken.

scheet

Ten tweede komt dat door de hoeveelheid landbouwhuisdieren die we houden. Voor iedere Nederlander zijn er ook 8 landbouwhuisdieren aanwezig. Ongeveer 2 varkens per Nederlander, een halve koe, een half kalf, eentiende paard en 5 kippen. Zelfs als je geen ingewikkelde rekensom maakt zie je al dat deze dieren bij elkaar zoveel aan boer- en scheetgas uitstoten, dat onze scheten daarbij in het niet vallen.

Maar vergeleken met de ‘scheten’ die uit onze auto’s, fabrieken en schoorstenen komen valt de CO2 vervuiling door mens en dier heel erg mee. De scheten van mens en dier komen voort uit de afbraak van voedsel, terwijl de scheten van de industrie en het verkeer komen door het verbranden van fossiele brandstof en dat is niet CO2 neutraal.

Normaal worden de uitgestoten gassen wel weer ergens in een of andere kringloop opgenomen en kan je eigenlijk niet spreken van vervuiling, maar als je, door het verbranden van aardgas en aardolie heel veel uitstoot hebt, kan al dat uitgestoten gas niet meer opgenomen worden in kringlopen en krijg je allerlei ongewenste effecten, bijvoorbeeld het broeikas-effect.

Bronnen:
Boyd R. Berends van de Faculteit Dierengeneeskunde van de Universiteit Utrecht.