(2) Bankrekeningnummer

♦ ♦

Kees moet vandaag nog 50 euro overmaken naar een vriend. Hij heeft de gegevens waaronder het bankrekeningnummer opgeschreven op een papiertje. Maar omdat hij vergeten was het papiertje uit zijn blouse te halen toen hij zijn kleren ging wassen is een cijfer van het bankrekeningnummer onleesbaar geworden. Op het papiertje staat 3170?4847. De vriend van Kees is de Mount Everest aan het beklimmen dus hij kan hem niet bellen om zijn rekeningnummer te vragen. Opeens herinnert hij zich dat voor ieder geldig Nederlands bankrekeningnummer geldt dat het eerste cijfer keer 9 + het tweede cijfer keer 8 + het derde cijfer keer 7 + ..... + het negende cijfer keer 1 deelbaar moet zijn door 11.

Kees denkt even na en heeft het juiste rekeningnummer gevonden. Wat is dat nummer?

Antwoord (CTRL+A):

Noem het onleesbare getal x. Het bankrekeningnummer is dus 3170x4847.
Het eerste cijfer * 9 + .... + het negende cijfer keer 1 moet deelbaar zijn door 11.
Dus 27 + 8 + 49 + 0 + 5*x + 16 + 24 + 8 + 7 moet deelbaar zijn door 11, oftwel 139 + 5 * x moet deelbaar zijn door 11. Omdat 132 = 11*12 is dit gelijk aan dat 7 + 5 * x deelbaar moet zijn door 11. Dat kan alleen als x = 3.

Dus het juiste bankrekeningnummer is 317034847.

Zie ook:
Door middel van de elfproef kan je controleren of een bankrekeningnummer correct is.

Bron: http://www.rdzl.nl


<-- terug